Reliek Heilige Bernadette in Limburg

De Heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland. Een bijzondere schrijn met haar reliek (een stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang door het land. Tussen 1 en 29 april wordt de reliek in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen. Lees verder ->

Kerk Gulpen binnenkort “digitaal” te bezoeken

Momenteel is men hard bezig met de voorbereidingen en binnenkort is het zover. De jubilerende parochiekerk van Gulpen zal 24 uur per dag te bezoeken zijn, maar dan niet fysiek, maar digitaal!
Door middel van een QR code zal er een rondleiding door de kerk te beleven zijn. Bijzonder, in deze tijd waarin de kerken gesloten zijn. Hopelijk mag dit het begin zijn van een “kerkenpad” in ons cluster! Dank aan allen die hier aan werken. Lees verder ->

Zalig Paasfeest!

De donkere weg van de vasten komt ten einde. Bij het schrijven hiervan breken de eerste stralen van de lentezon door. Wat een zaligheid! hoor je hier en daar…

En toch is de vastenperiode juist bedoeld om te groeien in het geloof dat God alles ten goede zal keren. Een geloof dat ons doorgegeven werd door onze ouders en voorouders! Maar ook wij mogen putten uit een rijke geloofstraditie en uit de woorden uit de H. Schrift. Lees verder ->

Toen Aswoensdag en Valentijnsdag samenvielen

De datum 14 februari is bij velen bekend als Valentijnsdag. Dit jaar was het ook Aswoensdag.
Dat is een lastige. Aswoensdag is een dag van vasten en onthouding. Valentijnsdag staat bekend als
een dag waarop geliefden elkaar juist cadeautjes geven. Dat heeft met vasten weinig te maken. Of
toch?
Het was nooit zo bedoeld, maar dit jaar kwam het toevallig zo uit. De oorsprong van Valentijnsdag is
een heidens reinigingsfeest dat op 14 februari werd gevierd. De naam van de maand is er zelfs van
afgeleid: februare betekent ‘zuiveren’ of ‘reinigen’. In de vroege kerk werd dit omgevormd tot een
christelijk reinigingsfeest dat precies 40 dagen na Driekoningen werd gevierd, op 14 februari. In de
westers kerk verschoof deze betekenis later naar Maria-Lichtmis op 2 februari, maar in sommige
oosterse kerken wordt het nog altijd op 14 februari gevierd.
Op Aswoensdag begint de Veertigdagentijd. Dat is een tijd van bezinning en voorbereiding op Pasen. Daarin speelt zuiveren en nadenken over je eigen fouten zeker ook een rol. Zo komen Aswoensdag en Valentijnsdag toch bij elkaar uit. En dat geliefden elkaar op Valentijnsdag opzoeken? Dat vindt zijn oorsprong in een ander heidens vruchtbaarheidsfeest dat op 15 februari werd gevierd, de dag ná het reinigingsfeest. Lees verder ->

Vastenactie 2024

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van de gevolgen van klimaatverandering. De mensen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater. We maken o.a. kennis met Thandekile en haar gezin en hoe zij leren om te gaan met de klimaatveranderingen. De mensen worden bedreigd in hun voedselzekerheid. Ze zijn immers afhankelijk van kleinschalige
landbouw en regenwater. Maar dit systeem is echter heel gevoelig voor de klimaatveranderingen die afgelopen jaren zijn toegenomen, zoals lange droge periodes, overstromingen en cyclonen.
Men heeft een groot gebrek aan waterputten in het gebied en moeten daarom kilometers afleggen om water te halen. Met alle gevolgen van dien. De vastenactie wil, met uw bijdragen, deze mensen helpen. Mogen ze rekenen op uw hulp? Bij het parochieblad van februari is daarom een klein envelopje bijgevoegd. Hier kunt u uw bijdrage in deponeren en het envelopje afgeven in de kerk, of in de brievenbus van de pastorie.
Alvast hartelijk dank! Lees verder ->

Nieuwe kerststal voor Gulpen

Vorig jaar werd in de bestaande kerststal van Gulpen zoveel houtworm geconstateerd, dat men heeft moeten besluiten om een nieuwe te gaan maken.

De Activiteitenboerderij Wijlre werd bereid gevonden om een nieuwe stal te vervaardigen en ook op te bouwen, wat afgelopen dinsdag 12 december gebeurde. Naast het harde werken werd er gezellig samen gegeten in het zaaltje. Lees verder ->

Per abuis staat in het parochieblad dat de H. Mis in Gulpen op nieuwjaarsdag 1 januari om 19.00 uur is, maar dat moet zijn 11.00 uur.

Advent.. op weg naar Kerstmis

‘Onze opdracht voor de toekomst’

We spoeden ons alweer naar het einde van het jaar 2023. Maar op 3 december
begint al het nieuwe kerkelijk jaar, met een periode van bezinning en verwachting
die wij Adventstijd noemen. Een tijd van wachten en verwachten. Lees verder ->

Wijziging H. Missen in Gulpen

Met ingang van 1 januari 2024 zal er op maandag- en woensdagavond in Gulpen géén H. Mis meer zijn. Op maandagmiddag om 15.00 uur bent u echter van harte welkom in “Klein Gulpen” en op woensdagmorgen om 10.15 uur in het “Dr.Ackenshuis”. Indien er op vrijdag ’s morgens een uitvaart is, zal er ’s avonds geen H.Mis zijn. Zo mogelijk wordt u hiervan in kennis gesteld voor eventuele misintenties. Lees verder ->

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑