Zegenen van adventskransen

Het komend weekend begint de Advent. In onze kerken wordt de adventskrans gezegend en de eerste kaars ontstoken, waarmee de voorbereidingstijd op kerstmis begint. Velen van U hebben ook thuis de gewoonte een adventskrans op tafel te plaatsen. U bent uitgenodigd uw krans voor thuisgebruik op zaterdag 27 november of zondag 28 november mee te brengen naar één van de H. Missen, waar deze dan samen met de grote adventskrans in de kerk gezegend zullen worden. Lees verder ->

Hubertusmis Gulpen

Hier enkele foto’s van het feest van de H. Hubertus in Gulpen op 6 november. Traditioneel mét de gezegende Hubertusbroodjes en ee feestelijke opluistering, maar door Covid zonder de jachthoornblazers en zonder vervolgens de traditionale markt en paardenzegening. Wij hopen, met velen , dat het volgend jaar anders zal zijn. Lees verder ->

Bezoek van de bisschop

Afgelopen weekend was onze Bisschop, Harrie Smeets, te gast in de St. Petruskerk.
In 2019 bezocht hij alle dekenaten van het Bisdom, toen als nieuwe bisschop. Nu hij door ziekte zijn werkzaamheden in mindere mate kan uitvoeren, brengt hij toch af en toe een bezoek aan parochies in zijn bisdom om met de gelovigen de eucharistie te vieren. Lees verder ->

Zaterdag 6 november:
10.00 uur H. Mis bgv Sint Hubertus in Gulpen. U bent van harte welkom

Met Moeder Maria onder het kruis

Bij het schrijven van dit stukje vieren we in de kerk het feest van Kruisverheffing (14 sept) en Maria, moeder van Smarten (15 sept).
Ook wij dragen onze dagelijkse zorgen en pijnen, en mogen telkens opkijken naar het Kruis om kracht en troost te vragen. Ook onze hemelse moeder Maria. Want, wat heeft zij niet moeten meemaken? Lees verder ->

Financieel overzicht parochie Gulpen 2020

In het parochieblad van oktober is het financieel overzicht voor 2020 geplaatst, maar er is een deel van de tekst weggevallen. Vandaar hieronder nogmaals de volledige uitleg.

Het jaar 2020 heeft door de coronacrisis bijzondere situaties opgeleverd. In de financiën van de parochie is dit het duidelijkst te zien in de opbrengsten uit collectes en stipendia (de bijdragen voor misintenties). De maanden waarin geen publieke vieringen plaats mochten vinden, hebben gezorgd voor een sterke afname van de inkomsten die verbonden zijn aan de Mis en andere kerkelijke vieringen. Lees verder ->

Mooi Piëtabeeld in de kerk van Gulpen

Op de dag dat we als kerk de gedachtenis vieren van O.L.V. Moeder van Smarten, 15 september, ontvangt de parochiekerk van Gulpen een mooi beeld: Maria, met de gestorven Christus op haar schoot, ook wel bekend als “Piëta”. Dit beeld is afkomstig uit de kapel van het klooster van Wittem. Nu is dit geplaatst in de gedachteniskapel van Gulpen, waar we allen dierbare overledenen gedenken. Maria, die zelf zoveel smarten gedragen heeft, wijst ons tevens de weg naar de Barmhartige Jezus. Ook wij mogen daarom, op voorspraak van Maria, onze noden tot God brengen.  Lees verder ->

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑