Vieringen Allerheiligen/Allerzielen:

H. Petrus Gulpen

Zondag 30 oktober
11.00 uur: H. Mis
15.00 uur: Allerzielenlof, aansluitend zegening van de graven op beide kerkhoven te Gulpen

Dinsdag 1 november
11.00 uur: H. Mis – Allerheiligen

Woensdag 2 november
11.00 uur: H. Mis – Allerzielen: Gedachtenis van alle overleden gelovigen Lees verder ->

Uitgelicht bericht

23 november: Red Wednesday

Op woensdag 23 november zal het zeker opvallen dat onze kerken plotseling ‘rood’ worden verlicht. Onze parochies nemen immers deel aan de actie ‘Red Wednesday’. Dit is een wereldwijde actie om op deze avond bijzondere aandacht te vragen voor de medemens die niet vrij kan geloven. Lees verder ->

Lezing “Vrij zijn om te geloven” op 16 november

Is het thema van een lezing op 16 november in het parochiezaaltje van Gulpen, verzorgd door Kerk in Nood. Deze maand wordt immers bijzonder de aandacht gericht op de christenvervolging. Dagelijks zien we beelden van de vervolging van christenen, over heel de wereld. Dan denken we misschien meteen aan verre landen, waar regels en wetten niet zo serieus genomen worden. Maar we mogen best ons de vraag stellen hoe vrij we hier in Nederland zijn om uit te komen voor ons geloof? Probeer maar eens zulk een gesprek te beginnen tijdens een familiebijeenkomst! Lees verder ->

Sint-Maarten = nooit meer oorlog

Op 11 november viert de kerk het feest van Sint-Maarten. Op vele plaatsen trekken kinderen in optocht door dorpen en steden, een lampion in de hand en kloppen deur aan deur. Zo wordt het levensverhaal van deze heilige nog altijd ‘levend’ gehouden.

We staan er misschien niet bij stil, maar juist in deze periode dat onze wereld in de greep wordt gehouden door angst en onzekerheid vanwege oorlog, kan het leven van deze heilige nog een grotere betekenis krijgen: nooit meer oorlog! Lees verder ->

Lichtjesviering in Wijlre 28 oktober

Langzaam maar zeker worden de dagen korter en de nachten langer, de temperatuur daalt en zoeken we de warmte en geborgenheid binnenshuis. Maar het is ook de tijd van het jaar dat we bijzonder de kilte voelen van het gemis van onze dierbaren.

Net als afgelopen jaren zal ook dit jaar in de kerk van Wijlre de ‘lichtjesviering’ plaatsvinden op vrijdag 28 oktober om 19.00 uur. In deze viering worden bijzonder de kinderen uitgenodigd om samen met ouders en grootouders stil te staan bij het leven van dierbaren. Ze mogen de namen opschrijven en er een kaarsje voor ontsteken. Deze kaarsjes worden aansluitend naar de begraafplaats gebracht. Zo mag dit kaarsje een klein beetje licht en warmte brengen in het leven van veel bedroefden. Lees verder ->

Als we graven bezoeken op het kerkhof?

Deze dagen is het druk op het kerkhof! Velen komen de graven van dierbaren extra schoon maken, een bloemetje plaatsen of kaarsje ontsteken. Een dierbare vergeet je immers niet, zelfs wanneer we al jaren geleden afscheid moesten nemen.

Al wandelend over het kerkhof lees je de data van geboorte en sterven van de overledenen; ze getuigen van de vergankelijkheid van het mens-zijn hier op aarde. Soms is er een foto van de dierbare aangebracht op de steen, of een spreuk. Nabestaanden brengen bloemen naar het graf, staan er even bij stil en praten zelfs met hun overleden dierbaren, ook al beseft men dat men geen antwoorden zal krijgen. We willen het mooie en goede van onze dierbaren niet vergeten, maar levend houden! Het liefste zouden we een bij ieder graf een bankje willen hebben om even bij elkaar te zijn. Lees verder ->

Diakenwijding oud-stagiair José Eduardo

Op zaterdag 29 oktober zullen er 3 nieuwe diakens worden gewijd voor ons bisdom, in de kathedraal van Roermond. Onder hen is ook de oud-stagiair van Gulpen en Wijlre, José Eduardo. Hij was stagiair in deze parochies in het studiejaar 2019/2020. Een opgewekte jonge man die met zijn gitaar en zang graag optrad bij verschillende gelegenheden. Lees verder ->

Energiecrisis dwingt tot maatregelen

De veelbesproken prijsstijgingen van energie raken ook onze parochies, waar de energienota’s duizenden euro’s hoger uitvallen dan voorheen. Kerkgebouwen zijn kostbaar om te verwarmen, en dat stelt ons voor grote financiële problemen. Het maakt het noodzakelijk om het verbruik van energie zoveel mogelijk te beperken. In dit kader hebben de samenwerkende kerkbesturen besloten tot de volgende maatregelen: Lees verder ->

Over het kerkorgel Wijlre

Afgelopen zomer is het Müller-orgel in de kerk van Wijlre ook buiten de kerkdiensten flink in gebruik geweest. Op 22 juli gaf organist Stephan Debeur een prachtig concert, waarbij ook veel bezoekers uit Aken kwamen luisteren. Verder zijn er in juli en augustus een stuk of acht gastorganisten geweest die ieder een tijd op het orgel gespeeld hebben. Het zijn dikwijls protestantse organisten uit Holland, die in Zuid-Limburg op vakantie zijn en dan graag een uur in Wijlre komen spelen. Het orgel is in mei gestemd. Toen bleek ook dat de kleine blaasbalg niet goed functioneert. Dat probleem kan pas over een paar jaar opgelost worden. Tot die tijd moeten we voorzichtig aan doen.  Lees verder ->

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑