Nieuwe website

Welkom op de vernieuwde website van de parochies in Gulpen en Wijlre. Op deze site willen wij bezoekers van belangrijke en actuele informatie voorzien.

Enkele tips voor het gebruik van de site:
Onder ‘Actueel’ zijn berichten te vinden over recente activiteiten en ontwikkelingen.
Onder ‘Parochie Gulpen’ en ‘Parochie Wijlre’ staat informatie zoals tijden van vieringen, misintenties van de huidige maand, en andere gegevens zoals contactpersonen, telefoonnummers en informatie over het kerkhof.

Mist u onderwerpen, laat het ons weten via de parochiekantoren van Gulpen of Wijlre (zie ‘contact en parochie informatie’ onder de parochies), of mail naar st.petrusgulpen@home.nl of gertrudis@hetnet.nl.

Kerstpakketten Actie Wijlre

In de week voor Kerstmis zijn de vrijwilligers van de Paus Franciscusgroep van de St. Gertrudisparochie in Wijlre in de weer geweest om zelf 70 kerstpakketten samen te stellen en vervolgens te bezorgen. Daarbij zijn we met name op zoek gegaan naar mensen die een arm om hen heen goed kunnen gebruiken.

Het gaat dus niet in de eerste plaats om mensen die het financieel niet breed hebben, maar mensen die een hart onder riem kunnen gebruiken. Mensen en gezinnen die getroffen zijn door ziekte of gemis van een dierbare, het verlies van een baan of een moeilijke periode hebben doorgemaakt. We hebben geprobeerd een beetje licht te brengen en te laten merken dat ieder mens meetelt. Ieder mens is waardevol!

De huisartsenpraktijk van Wijlre heeft niet alleen financieel bijgedragen aan de kerstpakkettenactie maar ook logistiek. Meer dan een derde van de kerstpakketten zijn via de huisartsenpraktijk verdeeld. Ook basisschool Op de Tien Bunder en maatschappelijk werk Traject van de gemeente hebben geholpen. De privacyregels hebben we daarbij uiteraard gerespecteerd. Het overgrote deel van de pakketten is bezorgd bij mensen die afgelopen jaar geen pakket hebben gekregen en een klein deel bij mensen die ook vorig jaar een hart onder de riem konden gebruiken.

Opvallend is dat het aantal suggesties van adressen van mensen bij wie een pakket goed op zijn plaats zou zijn beperkt blijft. Iedereen kent wel iemand in zijn buurt of familie die een arm om zich heen verdiend zou hebben en waar een kerstpakket op zijn plaats zou zijn. Misschien is het bescheidenheid, maar we zouden tips erg waarderen. Hopelijk krijgen we volgend jaar meer ideeën aangereikt.

Ook opvallend is het draagvlak vanuit de mensen van Wijlre voor deze actie die ongeveer € 2.000 kost. Belangrijke bijdrage leveren de winkeliers van Wijlre die de spullen voor in de kerstpakketten met fikse kortingen hebben geleverd. Heel veel dank daarvoor aan Bakkerij Henrotte, ’t Krieltje, boerderijwinkel Fromberg, kaashandel Peerboom, tuincentrum Kapolder, Spar Willems en drukkerij BPR. Maar ook de bezoekers van de vieringen met Kerstmis in de parochiekerk van Wijlre hebben flink bijgedragen. De kerkdeurcollectes leverden maar liefst € 692,50 op en in de collectebus zat ook nog eens € 211,70. De huisartsenpraktijk Wijlre, het Cultuurfonds Wittem, een aantal particulieren en bedrijven hebben hun financiële bijdrage via de bank over gemaakt zodat de actie financieel geheel is gedekt. Heel erg bedankt daarvoor!

Iedereen heel erg veel dank voor ieders medewerking aan de kerstpakkettenactie 2019!

Omzien naar elkaar doet goed.

Met vriendelijke groet,
Namens de St. Gertrudisparochie,

Kasper Donners

José Eduardo Guerrero Hoyos onze nieuwe stagiair

Mijn naam is José Eduardo Guerrero Hoyos, Geboren in Colombia op 17 oktober 1991 geboren.

Ruim zes jaar geleden ben ik naar Nederland gekomen. Momenteel begin ik aan mijn laatste jaar  van de priester opleiding,

Ons gezin bestaat nu uit vader, en drie kinderen, waarvan ik de jongste ben. Mijn moeder is onlangs, in december 2019, overleden. Ik ben opgegroeid in een katholieke familie maar niet praktiserend; mijn ouders lieten ons dopen en de eerste communie doen maar daarna werden we niet meer bij de kerk betrokken.

Maar ook ik heb mogen ervaren dat Gods wegen ondoorgrondelijk is! In de moeilijke periodes van mijn leven, mede door het feit dat ik een opstandige kerel was, zat ik in een diepe crisis, voor mij had het leven geen zin en mijn grootste vraag was: waar is God in mijn momenten van lijden?

Toen ik 13 was, kreeg ik een uitnodiging om enkele geloofsavonden te komen beleven. Hierin werd over de liefde van God verkondigd, een liefde voor alle mensen, vooral voor de zondaars; en die boodschap was voor mij totaal nieuw, want ik dacht dat God alleen van de heiligen hield. Zo kwam ik de leden van de neo-catecumenale weg tegen, een gemeenschap waarin het geloof met andere mensen van verschillende leeftijden of sociale status wordt beleefd en gevoed. Daar ontdekte ik de liefde van God als goede Vader voor mij. Maar mijn ouders waren tegen het feit dat ik naar de was teruggekeerd en dat veroorzaakte een “ware oorlog” van bijna 8 jaren lang.

Wat mijn roeping betreft: ik had vele plannen voor mijn leven, behalve priester te worden (in feite lachte ik de priesters uit), ik wilde trouwen, vele kinderen hebben, docent worden enz. Toen ik op de universiteit was voor mijn studies sociologie, ontdekte ik mijn roeping om priester te worden. Ik wilde dat niet maar de stem van God was sterker. Zo gaf de Heer mij de kans om op Hem volgen.

In 2012 liet ik mijn studies achterwege, begon ik met mijn opleiding in het grootseminarie Redemptoris Mater in Medellín, Colombia. In datzelfde jaar werd ik naar Nederland gezonden en in 2013 belandde ik hier; dat was voor mij een andere wereld, de cultuur, de mensen en de taal “mijn God wat soort taal is dat, dat taal zal ik nooit leren” …. Zo heb ik gezegd toen ik op Schiphol de eerste woorden in het Nederlands hoorde.

Vandaag, 6 jaar later ben ik heel dankbaar aan God omdat ik hier in Nederland ben, met de taal gaat het goed ondanks de moeilijkheden.

En jullie mogen weten… mijn ouders zijn allebei naar de kerk teruggekomen, ook dankzij de neocatechumenale weg, en na 30 jaar  samenwonen, heeft God hen de genade van het huwelijk geschonken. Mijn moeder is ernstig ziek geworden in 2019 door longkanker, maar ze zei dat zij in de ziekte de nabijheid van God voelt, en dankzij het geloof kon zij ook deze pijnlijke ziekte verdragen.

Ik vraag jullie een gebed voor mij en voor mijn moeder.

Uitzien naar Kerstmis

Medeparochianen,

Onze omgeving staat al enkele weken (soms zelfs maanden!) in het teken van Kerstmis. Al vroeg worden de kerstmarkten aangekondigd, de een nog groter dan de ander. Hebben we dit misschien nodig om ons alvast een beetje ‘zachtmoedig’ te maken?

Het lijkt er wel op, want tegelijkertijd laait de ruzie, herrie en tweestrijd op. De ‘goed heiligman’ heeft heel wat te verduren. Zijn komst brengt niet alleen zoetigheid met zich mee, maar ook veel zure en bittere snoepjes; zijn (hulp)Pieten  strooien niet zoveel meer, want ze worden bekogeld met scheldkanonnades of rotte eieren…

De ‘goed heiligman’ is het land nauwelijks weer uit, en nog luider schalt de muziek door winkels en straten. Veel glitter en glamour om op te vallen tussen de massa’s aangeboden spullen. En de mensen razen gespannen van de ene winkel naar de andere. Kerstmis zou immers geen Kerstmis zijn als men die laatste versie van computer, telefoon of spel niet  zou bemachtigen! Kerstmis zou zeker geen Kerstmis zijn als men geen overvolle tafels van eten drinken kan voorzetten…

Hopelijk komt er een kentering… De komende dagen zingen we met z’n allen over vrede op aarde, over het kleine kind in de kribbe die vrede en gerechtigheid komt brengen. Ja dan voelen we ons écht als mensen van goede wil. Ja, in zo’n wereld willen we graag leven.

Ik wens u en mij een Zalig Kerstmis toe, die ons niet alleen hoop brengt op zo’n wereld, maar die ons aanmoedigt om er ook aan mee te werken! Ik wens u een Nieuwjaar toe vol zegen van het Kerstkind, die ons opnieuw een kans geeft om die wereld van vrede en gerechtigheid waar te maken.

P. Bronneberg, uw pastoor

Bezoek bisschop Smeets

Op 28, 29 en 30 juni was bisschop Smeets van Roermond op pad in het dekenaat Gulpen. Drie dagen waarin veel facetten van het leven in deze regio aan de orde kwamen, van jonkheid tot verzorgingstehuis, van een communieviering tot bezoek aan de oudste priester van het bisdom, toerisme, landbouw, cultureel erfgoed, wandelen in de heuvels en veel mooie en plechtige vieringen.

Een volledige fotoreportage is te vinden op de website van het bisdom Roermond, www.bisdom-roermond.nl/werkbezoekendekenaten.

Een uitzonderlijke reis

In september mochten we met een groep pelgrims door het Heilige Land trekken. Van Hebron tot Jeruzalem, oftewel, van de Aartsvaders tot aan de Verrijzenis van Jezus. Duizenden jaren heilsgeschiedenis, hoe God met Zijn mensen optrekt, mochten we beleven. Over wegen van eeuwenoude geschiedenis mogen wandelen en ons geloof vieren op plaatsen waar dit geloof eens voorgoed gevestigd werd.

Van over heel de wereld komen mensen naar deze plaatsen. Als pelgrims onderweg. Hoezeer de talen verschillend zijn, er is maar een taal die mensen samenbrengt: van Gods liefde en barmhartigheid.

In het land waar de “Koning van de vrede” werd geboren, maar waar vrede nog ver weg is! Een metershoge betonnen muur laat zien dat vrede en eenheid (nog) ver weg is. Maar de vele tekeningen op dezelfde muur verraden het lijden van mensen en hoezeer zij verlangen naar vrede.

Een van de vele tekeningen is bijgevoegde icoon “Moeder van de Kerk”. Een afbeelding van Maria, zonder haar kind Jezus, die een traan afveegt. Deze staat afgebeeld op de scheidingsmuur tussen Bethlehem en Jeruzalem. Deze icoon staat ongetwijfeld voor de vele tranen die mensen moeten laten vanwege het lijden aan beide kanten van de muur. De schilder nodigt ons uit om ook naar Maria, onze hemelse Moeder te gaan, opdat zij onze voorspreekster mag zijn bij God. Zij heeft immers meegewerkt aan Gods heilsplan. Dit heil is Gods vrede en gerechtigheid bestemd voor Zijn kinderen.

Een uitzonderlijke reis… die verder gaat. Want iedere dag worden ook wij, Gods kinderen, uitgenodigd om dit plan van vrede uit te dragen. Maria wijst ons de weg!

P. Bronneberg, pastoor

Saxofoonkwartet ’t Westhoes

Wie op zondag 15 september om 11 uur in Gulpen in de H. Mis was, werd getrakteerd op een verrassing.

Het relatief jonge en onbekende saxofoonkwartet ’t Westhoes’ zorgde voor een sfeervolle en mooie opluistering van de viering. Het prachtig samenklinken van de vier verschillende saxen in fraaie bewerkingen nodigde als vanzelf uit tot luisteren en bezinnen. Gedragen muziek, verrassend en soms speels vulden de mooie tonen de ruimte en de gedachten van de toehoorders.

Voor wie dat herkent, “Bloasmeziek, op eine sjone zondigmorge”…. en dan in een hele mooie vorm ook nog.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑