Werken aan je toekomst

Samen naar school

In ons land vinden wij het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren om zo een goede toekomst te hebben. Een gedegen opleiding stelt mensen beter in staat een redelijk inkomen te hebben of eventueel een eigen bedrijf op te zetten. Hoewel wereldwijd 91% van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren wereldwijd niet de kans om door te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk. De oplossing is vervolgonderwijs. Hierdoor kunnen miljoenen werkende mensen, die ondanks hun baan in armoede leven, een betere toekomst krijgen. Zo verdienen sommige mensen in Mbala, Zambia, hooguit 100 euro per jaar of te wel € 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen € 20 en € 50 per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen. De vastenactie van dit jaar steunt projecten die beroepsonderwijs aanbieden o.a. in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen die wel een opleiding hebben genoten, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen wij mensen in staat te werken aan een betere toekomst. In het Evangelie van Aswoensdag roept Jezus ons op om de vastentijd een tijd te laten zijn van aalmoes, vasten en gebed. In het Onze Vader bidden wij: ”geef ons heden ons dagelijks brood”, waarin wij vragen om de noodzakelijke levensbehoeften niet alleen voor onszelf maar voor allen in onze wereld. Laten wij het niet alleen bij woorden laten maar ook bij daden, door deze vastenactie te steunen en zo mee te werken aan de toekomst van vele jongeren in de wereld. Om hen de mogelijkheid te geven die voor onze jongeren zo vanzelfsprekend zijn. U ontvangt bij dit parochieblad een envelop die u met uw bijdrage kunt inleveren achter in de kerk, of in het parochiekantoor. Laten wij zo bijdragen aan een betere wereld voor iedereen. Lees verder ->

Maria Lichtmis en H. Blasius

In het weekend 1 & 2 februari vieren we in de kerk het feest van Maria Lichtmis, ook wel genaamd Opdracht van de Heer in de tempel.
Bij de opdracht wordt Jezus door Simeon erkend als “het Licht dat voor de heidenen straalt”. Daarom worden er tijdens de viering de kaarsen gezegend.
Lees verder ->

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑