Covid-19: Wijzigingen vanaf 26 maart

Bisschoppen: ‘We nemen onze verantwoordelijkheid serieus’

Naar aanleiding van de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk op 23 maart heeft aangekondigd, stonden er nog enkele vragen open. Daar hebben de Nederlandse bisschoppen op 26 maart een besluit over genomen. ‘We nemen onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van het verspreiden van corona zeer serieus’, zeggen de bisschoppen.

Dat betekent dat alle op 23 maart afgekondigde maatregelen gehandhaafd blijven en waar nodig worden aangescherpt. Een korte samenvatting daarvan staat hieronder. Voor de volledige tekst verwijzen we naar de publicatie op de website van RK Kerk:

  • Geen publieke vieringen tot en met Pinksteren
  • Besloten vieringen alleen in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren, zonder de deelname van andere gelovigen, met in achtneming van alle strikte maatregelen op gebied van afstand, hygiëne en gezondheid. Dit betekent met ingang van 26 maart ook dat de heilige communie bij deze vieringen niet kan worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd.
  • De kerken zijn waar mogelijk open voor gelovigen die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen.

“We willen gelovigen in de risicogroepen beschermen. Het huis van God, de eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden.”

Nederlandse Bisschoppen, RKkerk.nl

De bisschoppen vragen begrip van de gelovigen en wijzen op de noodzakelijke strenge lijn van de overheid voor alle andere typen samenkomsten. Ze wijzen op alle mogelijkheden die er intussen zijn om vanuit eigen huis een mis te volgen en de geestelijke communie te ontvangen. Ze vragen om in gebed met onderlinge barmhartigheid en begrip voor elkaar verbonden te blijven.

‘De Heer is mijn herder’

Een woordje van deken Bronneberg, 27 maart 2020

De Heer is mijn herder from Parochie Petrus on Vimeo.

De tekst van Psalm 23:

De Heer is mijn herder,
mij zal niets ontbreken

Hij wijst mij te liggen in grazige weiden,
Hij voert mij naar wateren der rust

Hij leidt mij in sporen van waarheid,
getrouw aan zijn naam

moest ik gaan door het dal van de schaduw des doods,
kwaad zou ik niet vrezen

want naast mij staat Gij
Uw stok en uw staf, zij doen mij getroost zijn.

De link naar het Vimeo kanaal van onze parochies is https://vimeo.com/user110794189‘Hij die waakt over ons’

Een woordje van deken Bronneberg, 24 maart 2020

Hij die waakt over ons from Parochie Petrus on Vimeo.

De tekst van Psalm 121:

Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen
van waar kan ik hulp verwachten?

mijn hulp zal komen van God de Heer,
die hemel een aarde gemaakt heeft

Hij zorgt dat uw voet niet struikelt,
Hij slaapt niet, Hij waakt over u

Hij sluimert niet,
Hij die over Israël waakt

De Heer is het die u behoedt,
Hij staat als een wacht aan uw zijde

bij dag zal de zon u niet deren
bij nacht doet de maan u geen kwaad

de Heer bewaart u voor onheil,
uw leven houdt Hij in stand

de Heer is bezorgd voor uw komen en gaan,
op deze dag en altijd

de link naar het Vimeo kanaal van onze parochies is https://vimeo.com/user110794189

Paus Franciscus roept de ruim twee miljard christenen wereldwijd op om woensdag om 12.00 uur in verband met de coronacrisis gezamenlijk het Onze Vader te bidden. De oproep is gedaan aan christenen van verschillende kerken, ‘om gezamenlijk het gebed te bidden dat Jezus ons geleerd heeft’.

Wijzigingen vanaf 23 maart

Met de nieuwe regels van de overheid komen ook de H. Missen door de week te vervallen.
De Aanbidding vanaf a.s. woensdag gaat niet door. De actie voor de voedselbank wordt opgeschort tot nader order.
Vanwege de nieuwe regels zijn samenkomsten niet meer toegestaan tot 1 juni. Op dit moment is het onduidelijk wat precies de gevolgen zijn. We houden u op de hoogte.

Blijf gezond, bel of schrijf elkaar en we blijven verbonden in gebed.

Bidden en Delen – afgezegd

Kerken op woensdagochtend geopend om te bidden en tevens de mogelijkheid om een bijdrage te leveren voor de voedselbank, in de vorm van houdbare levensmiddelen.

In deze periode van corona-crisis zoeken velen naar een houvast, hoe men ook voor de ander betekenisvol kan zijn. We zijn immers terecht gekomen in een situatie van onzekerheid en machteloosheid, vaak zelfs van angst.

Als parochiegemeenschappen van Gulpen en Wijlre willen we de mogelijkheid bieden om iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur de kerken te openen. Het Allerheiligste zal dan worden uitgesteld ter aanbidding. Hij zal dan onze kracht en troost zijn.

Tevens willen we iedereen de mogelijkheid bieden om dit gebed ook concreet te maken in de vorm van een bijdrage aan de voedselbank. Hiervoor staat een tafel achter in de kerk.

De houdbare levensmiddelen zijn een blijk van naastenliefde voor de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbanken. Ons gebed “geef ons heden ons dagelijks brood” krijgt zo een geloofwaardige dimensie, want we tonen onze solidariteit met kwetsbare medemensen. Wij kunnen zo een steun zijn voor de medemens in nood.

‘Vrees Niet’

Woordje van de deken – 19 maart 2020

Bij gelegenheid van het feest van de H. Jozef Bruidegom:

De komende tijd zullen wij U vaker op deze manier willen berichten. Bezoek de site geregeld, om nieuwe berichten en video-boodschappen te vinden.

‘Biddend Verbonden’: zondag landelijke gebedsketen met bisschoppen bij KRO

Biddend Verbonden op zondag 22 maart via NPO 2, Facebook.com/krokatholiek en de website: kro-ncrv.nl/katholiek

In deze tijd van onzekerheid en angst wil de KRO-NCRV samen met de Nederlandse bisschoppen een krachtig signaal van hoop, troost en bemoediging geven aan de katholieke gelovigen in Nederland. Zondag 22 maart vormen zij met elkaar een cirkel van gebed op NPO2, Facebook en de website KRO-NCRV.nl/katholiek.

De gebedscirkel start om 9.45 uur op NPO2 met het Geloofsgesprek van Leo Fijen met kardinaal Eijk. Aansluitend is kardinaal Eijk celebrant in de rechtstreekse Eucharistieviering vanuit de Sint Lambertusbasiliek te Hengelo. Daarna wordt om 12.00 uur het gebed online overgenomen op de Facebookpagina KRO-NCRV.nl/katholiek en de daarbij behorende website.

Iedereen kan vanaf 12.00 uur via het internet op ieder uur meebidden met het gebed van een bisschop vanuit zijn eigen bisdom. Online wordt de gebedscirkel gestart met bisschop Van den Hout vanuit het bisdom Groningen-Leeuwarden. De gebedscirkel wordt om 16.35 uur afgesloten met een korte vesperviering vanuit de Sint-Janskathedraal in Den Bosch met bisschop De Korte.

Schema Biddend Verbonden (wijzigingen voorbehouden)

09.45 uur kardinaal Eijk in het geloofsgesprek op NPO2
10.00 uur kardinaal Eijk in de Eucharistieviering vanuit Hengelo op NPO2.
12.00 uur bisschop Van den Hout vanuit het bisdom Groningen-Leeuwarden
13.00 uur bisschop (coadjutor) Hendriks vanuit het bisdom Haarlem – Amsterdam
14.00 uur bisschop Van den Hende vanuit het bisdom Rotterdam
15.00 uur bisschop Liesen vanuit het bisdom Breda
16.00 uur bisschop Smeets vanuit het bisdom Roermond
16.35 uur vesperviering met bisschop De Korte vanuit het bisdom Den Bosch op NPO2

Laetitia van der Lans, hoofd Levensbeschouwing KRO-NCRV: “Mensen snakken naar houvast en troost in deze onzekere en vreemde weken. We voelen ons als KRO-NCRV geroepen om samen met de Nederlandse bisschoppen de katholieken in Nederland een hart onder de riem te steken door met God en elkaar verbonden te zijn door middel van gebed van teksten uit de Bijbel.”

Anna Kruse, hoofd pers en communicatie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie: ‘De bisschoppen roepen nu de publieke vieringen zijn afgelast in verband met het coronavirus, nadrukkelijk op om biddend met elkaar verbonden te blijven. Dit initiatief van KRO-NCRV draagt daar heel concreet aan bij. We hopen dat veel mensen op deze manier meevieren en meebidden komende zondag.”

Noveen Onze-Lieve-Vrouw ter Nood

Het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft het initiatief genomen om in verband met de crisis rond het coronavirus een noveen te starten ter ere van Onze-Lieve-Vrouw ter Nood. De noveen start vandaag (16 maart) en wordt de dag voor het hoogfeest van Maria Boodschap besloten. Hoewel de devotie tot Onze-Lieve-Vrouw ter Nood in Limburg iets minder bekend is, beveelt bisschop Harrie Smeets dit initiatief toch van harte aan.  

Noveengebed

om bescherming tegen het coronavirus

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon.
Daarom komen wij vol vertrouwen tot u
en wij vragen door U aan de Heer:

Bevrijd ons land van de Corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Geef wijsheid aan onze bestuurders en geef dat wij spoedig
weer kunnen samenkomen om ons geloof te vieren.

Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.

Maria, bescherm ons en onze dierbaren,
geef ons overgave aan de wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.
Amen

Imprimatur: Haarlem, 14 maart 2020 + Johannes Hendriks

Voor meer informatie en downloads van gebed en posters, zie website van Bisdom Roermond: https://www.bisdom-roermond.nl/onze-lieve-vrouw-ter-nood

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑