Bidden en Delen – afgezegd

Kerken op woensdagochtend geopend om te bidden en tevens de mogelijkheid om een bijdrage te leveren voor de voedselbank, in de vorm van houdbare levensmiddelen.

In deze periode van corona-crisis zoeken velen naar een houvast, hoe men ook voor de ander betekenisvol kan zijn. We zijn immers terecht gekomen in een situatie van onzekerheid en machteloosheid, vaak zelfs van angst.

Als parochiegemeenschappen van Gulpen en Wijlre willen we de mogelijkheid bieden om iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur de kerken te openen. Het Allerheiligste zal dan worden uitgesteld ter aanbidding. Hij zal dan onze kracht en troost zijn.

Tevens willen we iedereen de mogelijkheid bieden om dit gebed ook concreet te maken in de vorm van een bijdrage aan de voedselbank. Hiervoor staat een tafel achter in de kerk.

De houdbare levensmiddelen zijn een blijk van naastenliefde voor de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbanken. Ons gebed “geef ons heden ons dagelijks brood” krijgt zo een geloofwaardige dimensie, want we tonen onze solidariteit met kwetsbare medemensen. Wij kunnen zo een steun zijn voor de medemens in nood.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑