Covid-19: Sluiting Parochiezaal Gulpen

Voor het gebruik van het parochiezaaltje van de kerk geldt met onmiddelijke ingang dat de landelijke regels voor restaurants en horeca gevolgd worden. Het parochiezaaltje is daarom niet meer open, ook niet voor bijeenkomsten die reeds gepland waren. Wij rekenen op uw begrip.

Gebed in Corona-tijd

De Nederlandse bisschoppen vragen aan de parochies en gelovigen om onderstaand gebed te bidden, nu de gevolgen van de verspreiding van het Covid-19 virus van zo dichtbij merkbaar zijn voor allen:

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt,
nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Covid-19: Geen H. Missen in het weekend t/m Paasmaandag 13 april, geen vieringen in Goede Week

Liturgische vieringen rond Pasen
De Nederlandse bisschoppen hebben aangekondigd dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het PaastriduĆ¼m) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De maatregelen die de overheid in Nederland heeft genomen gelden tot en met 6 april. De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot en met Pasen nu al een beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie. Verder is de noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen.

Wanneer zijn er wel vieringen?
Door de week vinden de H. Missen plaats in de grote kerk in plaats van de sacristie:
Maandag: 19.00 in Gulpen
Dinsdag: 09.00 in Wijlre
Woensdag: 19.00 in Gulpen
Donderdag: 09.00 in Wijlre
Vrijdag: 19.00 in Gulpen

Doopselvieringen en uitvaarten
Deze zullen in overleg met de familie in besloten kring plaatsvinden.

Paascommunie voor zieken thuis
Deze zal niet plaatsvinden.

Misintenties vervallen missen
Vanwege de getroffen maatregelen zijn en zullen de weekendmissen vervallen. Maar, daar stonden verschillende intenties die opgegeven waren! Wij vragen de families om contact met ons op te nemen om een nieuwe datum door te geven.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑