Inzameling voor de Voedselbank

Vandaag is er voor de derde keer vanuit onze parochies ingezameld voedsel naar de voedselbank gebracht. Tegelijkertijd met het sluiten van de kerken voor H. Missen zijn we begonnen met deze inzameling, en U kunt nog steeds daaraan meedoen door houdbare producten in te leveren in de kerk.
In Gulpen kan dat elke dag achter in de kerk, in Wijlre tijdens de openingstijden op zondag van 10-12 uur en op woensdag van 10-12 uur.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑