Jij schittert….!

De communicanten van dit jaar hebben, zo jong als ze zijn, de invloed van de corona crisis heel concreet gevoeld. In Gulpen op 3 mei, in Wijlre op Pinksterzondag 31 mei ging het allemaal niet door en werd de dag van hun eerste H. Communie een gewone zondag…

Wij leven met hen mee, en met hun families die zich verheugd hadden en al veel voorbereidingen hadden getroffen. Deken Bronneberg heeft op deze dag aan de kinderen thuis een kleine attentie gebracht, om te laten zien en voelen dat er aan hen gedacht wordt, dat in de parochies voor hen gebeden wordt en dat we ons verheugen op die dag in de toekomst waarop ze toch hun 1e H. Communie zullen doen.

Afsluiting Mariamaand

Als afsluiting van de meimaand werd op vrijdag 29 mei een internationale rozenkrans gebeden, zoals dat ook vaak in Lourdes gebeurt. Vooruitziend naar Pinksteren, waarover in de Handelingen van de apostelen verslag wordt gedaan van deze gebeurtenis, ‘alsof er een hevige wind opstak, met vurige tongen en ieder sprekend in een andere taal, zoals de Geest hen ingaf”.

Ondanks de verschillende talen gaat deze tekst verder met ‘alle Joden in Jeruzalem, afkomsig uit ieder volk onder de hemel, verstonden hen in hun eigen taal’. (Hand. 2, 1-8). Mogen wij elkaar altijd blijven ‘verstaan’.

Kom Heilige Geest…

Na het sterven van Jezus aan het kruis zijn de leerlingen even de figuurlijke weg kwijt. Wat nu? Hoe nu verder? Met als gevolg dat ze zich afsluiten van de buitenwereld, terug naar huis gaan, of ze pakken hun oude beroep weer op en gaan vissen. Al hun dromen en plannen waren plotseling stukgeslagen. Zelfs wanneer Jezus hen ontmoet, als de Verrezene, dan nog slaat hun gedrag niet direct om. Angst, onzekerheid en machteloosheid overheersen hun leven. Het gebed was hun enige verbondenheid!

Sinds het uitbreken van het coronavirus is dit geen onbekend beeld meer voor velen onder ons. Plotseling lijkt niets meer zeker of maakbaar. Voelen we ons heel klein. Als het al niet gedwongen, dan heeft menigeen zich teruggetrokken en afgesloten voor de buitenwereld. Zelfs in onze kerken konden we de afgelopen periode niet samenkomen om ons geloof te vieren.

 Na 50 dagen ‘quarantaine’ ontvangen de leerlingen de heilige Geest, die hun kracht zal schenken om te getuigen. In de Bijbel lezen we genoeg verhalen van werken die zij verrichten. Alleen konden ze dit niet! Die Geest verandert hun innerlijk, schenkt kracht om te vertellen over de Boodschap van hoop, zonder angst.

Deze Helper is ook eens aan ieder van ons beloofd, door ons doopsel en vormsel. Zijn gaven van wijsheid, sterkte, inzicht, raad, vroomheid, kennis  en ontzag voor God werken door heel de geschiedenis van de Kerk en de mensheid heen. Deze gaven en talenten zijn geen individueel bezit, maar om ons in te zetten voor onze naasten de Kerk.

Pinksteren 2020 wil ons daarom op een bijzondere wijze hoop brengen. Hoop dat we weer samen mogen komen om ons geloof te belijden in het vieren van de eucharistie; hoop dat na de corona-quarantaine weer nieuw leven gloort: waar we er zijn voor elkaar, waar we getuigen van Gods liefde onder de mensen.

Laten we daarom bidden om de komst van Gods heilige Geest. Opdat ons hart vervuld mag zijn van het vuur van Gods liefde!

Ik wens u en de uwen alvast een Zalig Pinksterfeest.

P. Bronneberg, pastoor-deken

Wij gaan weer open!

Na vele weken  ‘on-line kerk’ en ‘thuiskerk’ wordt het vanaf  1 juni weer mogelijk om  samen te komen in onze eigen kerk! Dat verheugt ons, ook al gaat het voorlopig onder bepaalde voorwaarden. We gaan weer open en volgen daarbij de protocollen die zijn opgesteld door de Nederlandse kerkprovincie.

De H. Missen zullen vanaf 1 juni, Pinkstermaandag, weer gaan plaatsvinden op de vaste tijden, dus in Gulpen op zaterdagavond om 19.00 uur en zondagmorgen om 11.00 uur en in Wijlre op zaterdagavond om 17.30 uur en zondagmorgen om 9.30 uur.

De belangrijkste  voorschriften die U gaat merken, zijn:

  1. De verplichting  tot aanmelding
  2. De beperking tot 30 deelnemers vanaf 1 juni en (naar verwachting)  100 deelnemers vanaf 1 juli
  3. De verplichting tot het houden van  1.5 m afstand van andere bezoekers die niet tot uw huisgezin behoren.
  4. Uitreiken van de H. Communie mag pas vanaf 14 juni onder daarvoor geldende voorwaarden.

U kunt het protocol voor gelovigen hier downloaden:

Aanmelden

Aanmeldingen kunnen alleen telefonisch gedaan worden,  op een verschillend telefoonnummer voor Wijlre en voor Gulpen.  Aanmelden voor vieringen in juni is mogelijk vanaf heden.  Aanmelden voor vieringen in juli  is mogelijk vanaf maandag 22 juni. 

Aanmelden  voor H. Missen in Wijlre:

Aanmeldingen kunnen  alleen telefonisch, bij Annie Huveneers, telefoon nummer 043-4502261 (bij voorkeur na 18.00 uur ’s avonds ).
U kunt zich voorlopig al aanmelden voor de H. Missen op de volgende dagen: 

Maandag 1 juni 9.30 uur
Zaterdag 6 juni 17.30 uur
Zondag 7 juni 9.30 uur
Zaterdag 13 juni 17.30 uur
Zondag 14 juni 9.30 uur
Zaterdag 20 juni 17.30 uur
Zondag 21 juni 9.30 uur
Zaterdag 27 juni 17.30 uur
Zondag 28 juni 9.30 uur

Aanmelden  voor H. Missen in Gulpen :

Aanmelden kan alleen telefonisch, via het  parochiekantoor,  telefoon nummer 043- 4501226.
U kunt zich voorlopig al aanmelden voor de H. Missen op de volgende dagen: 

Maandag 1 juni 11.00 uur
Zaterdag 6 juni 19.00 uur
Zondag 7 juni 17.00 uur (ivm langere viering in de ochtend  in Wijlre als alternatief voor de Bronk).
Zaterdag 13 juni 19.00 uur
Zondag 14 juni 11.00 uur
Zaterdag 20 juni 19.00 uur
Zondag 21 juni 11.00 uur
Zaterdag 27 juni 19.00 uur
Zondag 28 juni 11.00 uur

Plaatsing

Plaatsing gaat op volgorde van aanmeldingen. Wij verzoeken U om U bij voorkeur niet voor twee dagen in één weekend aan te melden, om ook andere parochianen de kans te geven om deel te nemen.  Mochten er méér dan 30 aanmeldingen zijn, dan zal er op zondagmiddag om 17.00 uur een extra eucharistieviering zijn, die wisselend in Gulpen of in Wijlre plaatsvindt.  U hoort dit direct bij aanmelding en kunt dan al aangeven of U daarvan gebruik wenst te maken of niet.

Het schema van de extra viering om 17.00 uur op zondagmiddag is als volgt:
1 juni Wijlre
7 juni in Gulpen
14 juni Wijlre
21 juni Gulpen
28 juni Wijlre

In juni zal nog elk weekend een H. Mis online worden gezet,  zodat digitaal meevieren ook mogelijk is.  

Toegangscontrole

We zijn helaas genoodzaakt om toegangscontrole toe te passen. Alleen degenen die op de lijst staan aangemeld, krijgen toegang tot de kerk. We moeten misschien ook mensen teleurstellen, zeker in de maand juni. Dat klinkt streng, maar hopelijk heeft u daar ook begrip voor. Alleen samen komen we door de coronacrisis.

Situatie na  1 juli

Vanaf 1 juli blijven alle protocollen hetzelfde, behalve dat het waarschijnlijk is toegestaan om 100 in plaats van 30 deelnemers  per viering toe te laten.  Afhankelijk van hoe alles in juni verloopt, zullen de wijzigingen voor juli tijdig bekend worden gemaakt.  

Vragen

Voor alle vragen kunt U terecht bij de deken  en op de U bekende telefoonnummers van de parochiekantoren.

Zaterdag online Lourdesmis vanuit Valkenburg

Komende zaterdag 30 mei wordt op speciaal verzoek van het Huis voor de Pelgrim bij de Lourdesgrot in Valkenburg een online heilige mis opgedragen door bisschop Harrie Smeets van Roermond. Deze viering begint om 17.00 uur en wordt live uitgezonden via de website/youtubekanaal van het Huis voor de Pelgrim. Onze deken Paul Bronneberg zal concelebreren.

Deze viering aan het einde van de Mariamaand mei is speciaal bedoeld voor iedereen die afgelopen weken op bedevaart naar Lourdes had willen gaan, maar noodgedwongen thuis moest blijven. “Op deze manier zijn we met z’n allen toch een klein beetje in Lourdes,” zegt directeur Olivier Dols van het Huis voor de Pelgrim.

De mis begint zaterdagmiddag om 17.00 uur. Dat is het tijdstip waarop normaal gesproken in Lourdes de dagelijkse sacramentsprocessie zou starten. Op deze wijze kan iedereen die naar de viering kijkt, zich toch met Lourdes verbonden weten. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om naar de grot in Valkenburg toe te komen. Alle belangstellenden kunnen de mis live volgen via internet: www.huisvoordepelgrim.nl

In Nederland zijn tal van Lourdesgrotten gebouwd. De grot in Valkenburg is een van de mooiste en lijkt het meest op het origineel in Lourdes zelf. De grot op de Cauberg is ruim 90 jaar geleden uitgehouwen in mergel. Normaal gesproken zijn er in de meimaand en op belangrijke Mariafeesten regelmatig vieringen, maar die konden dit jaar vanwege de coronacrisis ook niet doorgaan.

Meer informatie:
Matheu Bemelmans: 06 – 21503933 of m.bemelmans@huisvoordepelgrim.nl

Koffie voor de voedselbanken

De Lions club Nederland hield afgelopen winter opnieuw een actie om Douwe Egberts punten in te zamelen voor koffie voor de voedselbanken. In onze kerken stond rond de jaarwisseling een inzamelbus hiervoor.
De actie heeft dit jaar 65 miljoen punten opgeleverd, en met een extraatje van Douwe Egberts zelf was dat goed voor 134000 pakken koffie die aangeboden werden aan René Froger, ambassadeur van de de Voedselbank. Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen en aan de Lions voor de coördinatie van deze mooie actie.

Kerk vanaf 1 juni: Publieke vieringen weer mogelijk

Vanaf 1 juni gaan de corona maatregelen versoepelen voor de kerken. Er worden in onze parochies al voorbereidingen getroffen om binnen de nieuwe regels weer publiek de H. Mis te kunnen vieren. Wat de nieuwe maatregelen precies gaan betekenen en hoe U weer kunt gaan deelnemen aan de vieringen in onze kerken, zult u zo spoedig mogelijk op deze website kunnen lezen.
Bisschop Smeets heeft een brief geschreven over de invloed van het Covid-19 virus in ons bisdom en het nieuwe begin wat we op Pinkstermaandag kunnen maken. U kunt de brief hieronder downloaden. Ook is het protocol voor gelovigen bij deelname aan vieringen hieronder te vinden.


Wij kijken er naar uit om vanaf 1 juni weer in levende lijve parochie te kunnen zijn! Blijf de website lezen, deze zal steeds actuele informatie weergeven.

Verdere informatie over de nieuwe, versoepelde maatregelen is te vinden op rkkerk.nl.

Vanwege aanhoudende beperkingen door Covid-19 zal de parochiezaal in Gulpen voor activiteiten gesloten blijven tot 1 september.

‘Laudato Si’

Het is vijf jaar geleden dat Paus Franciscus de encycliek ‘Laudato Si’ schreef, waarin hij ingaat op de noodzaak om zorg te dragen voor de schepping.

Op wereldschaal wordt er door leiders, wetenschappers, overheden en bedrijven gewerkt aan oplossingen voor de vele milieuproblemen, maar paus Franciscus doet met deze encycliek een appél op ons eigen geweten, hoe wíj in ons leven omgaan met de zorg voor de aarde, die wij aan onze kinderen zullen doorgeven. Bij gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de encycliek is er deze week in de kerken extra aandacht hiervoor.

De encycliek zelf is te lezen via de site van RKkerk.nl, of U kunt de pdf hieronder downloaden.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑