“Heer, herinner U de namen…”

Vieringen op 4 juli in het teken van overledenen in Corona-tijd

Tijdens de afgelopen weken en maanden hebben vele families nauwelijks of geen afscheid kunnen nemen van hun geliefde overledene. De uitvaart moest immers in heel beperkte kring plaatsvinden.

Nu de liturgische vieringen weer mogelijk zijn met onbeperkt aantal bezoekers (mits de afstand bewaard wordt), willen we in onze parochies deze dierbaren bijzonder gedenken en de nabestaanden nabij zijn.

Daarom zullen de viering van zaterdag 4 juli zowel in Wijlre als in Gulpen in het teken staan van hen, van wie we in de afgelopen periode afscheid moesten nemen. Hun namen zullen worden genoemd, en een kaars ontstoken bij het kruisje van de uitvaartmis.

Indien er voor een dierbare geen uitvaartmis heeft plaatsgevonden maar de nabestaanden alsnog wensen dat de naam genoemd wordt, een kruisje gemaakt en een kaarsje ontstoken, kunnen zij uiteraard contact opnemen met de pastoor.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑