Red Wednesday

Red Wednesday – Rode Woensdag

Sinds enkele jaren is er wereldwijd de actie “Red Wednesday”, waarbij aandacht wordt gevraagd voor vrijheid van godsdienst, en in het bijzonder voor de vervolgde christenen.
Daarom is het voornemen van de kerkbesturen om hier aan deel te nemen, door de kerken op woensdag 25 november a.s. rood aan te lichten. Ook zullen we bijzonder aandacht besteden aan vrijheid van godsdienst en aan vervolgenden omwille van geloof, tijdens de viering van deze avond om 19.00 uur in Gulpen. Hopelijk sluit u zich ook aan, door op deze avond een extra Onze Vader te bidden voor voor deze intentie! Lees verder ->

Allerzielen: Vieringen in Coronatijd

 Met het oog op de viering van Allerzielen zijn de beperkingen door Corona extra pijnlijk. Vanwege het beperkte aantal van 30 bezoekers zullen er daarom op zondagmiddag extra vieringen gehouden worden: Om 16.00 uur in Wijlre en 17.00 uur in Gulpen. Verder zullen in alle vieringen van het weekend van zaterdag 31 oktober en zondag 1 november de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd worden. U kunt zich dus aanmelden voor één van de vieringen gedurende dit weekend. Mocht een viering vol zijn, dan hoort U dat bij aanmelding.
De mogelijkheden zijn dan: Lees verder ->

Opnieuw: Aanmelden voor de H. Mis

Zoals bekend, zijn de maatregelen tegen het coronavirus onlangs weer aangescherpt. Zo mogen er nu maximaal 30 personen deelnemen aan vieringen in onze kerken! Met name voor de weekendvieringen is dit een moeilijke situatie. Daarom moeten we u weer dringend verzoeken om u aan te melden, indien u wenst deel te nemen aan de vieringen. Lees verder ->

Onderhoud kerkorgel St.Petruskerk

Gedurende een aantal weken hebben we in Gulpen de klanken van het grote kerkorgel moeten missen. Reden hiervoor is dat het noodzakelijk was om groot onderhoud uit te voeren.
Een probleem dat zich de laatste jaren steeds opnieuw voordeed was dat membranen waarmee de registers en orgelpijpen worden aangestuurd het begaven, met als gevolg haperende registers en tonen. Het orgel is van een rein-pneumatisch type wat betekent dat de gehele aansturing van speeltafel tot aan orgelpijp pneumatisch (d.mv. luchtdruk) gebeurd via loden buisjes, een prachtig staaltje techniek uit 1928! Om te voorkomen dat we iedere 4-5 maanden reparaties moeten laten uitvoeren is besloten om nu bijna alle ca. 1.600 (!) membranen ineens te vervangen, deze waren eind tachtiger jaren voor de laatste keer vernieuwd. Hiervoor zijn tientallen zogenaamde membraanlatten en honderden pneumatiekbuizen losgemaakt en weer teruggeplaatst.
Na deze onderhoudswerkzaamheden hopen we dat een voor de toekomst voorziene, complete, restauratie een vier- of vijftal jaren uitgesteld kan worden. Op dat moment hopen we dat het orgel de status van “monument” is toegekend, waardoor de kosten deels uit subsidiegelden betaald worden. Lees verder ->

Storm op het meer

Zo ver weg toch dichtbij…

Intussen is het al ruim een half jaar dat de wereld in de greep wordt gehouden door het coronavirus. Van uit alle hoeken van de wereld doet men uiterste inspanningen om deze pandemie te overwinnen. Maar bij het schrijven hiervan is de oplossing nog steeds niet gevonden. Hoe nu verder? is de vraag die menigeen zich stelt. Meer dan ooit voelt de mens zich machteloos en ontdekt hoe kwetsbaar onze zekerheden en prioriteiten zijn. Lees verder ->

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑