Red Wednesday

Red Wednesday – Rode Woensdag

Sinds enkele jaren is er wereldwijd de actie “Red Wednesday”, waarbij aandacht wordt gevraagd voor vrijheid van godsdienst, en in het bijzonder voor de vervolgde christenen.
Daarom is het voornemen van de kerkbesturen om hier aan deel te nemen, door de kerken op woensdag 25 november a.s. rood aan te lichten. Ook zullen we bijzonder aandacht besteden aan vrijheid van godsdienst en aan vervolgenden omwille van geloof, tijdens de viering van deze avond om 19.00 uur in Gulpen. Hopelijk sluit u zich ook aan, door op deze avond een extra Onze Vader te bidden voor voor deze intentie!

Allerzielen: Vieringen in Coronatijd

 Met het oog op de viering van Allerzielen zijn de beperkingen door Corona extra pijnlijk. Vanwege het beperkte aantal van 30 bezoekers zullen er daarom op zondagmiddag extra vieringen gehouden worden: Om 16.00 uur in Wijlre en 17.00 uur in Gulpen. Verder zullen in alle vieringen van het weekend van zaterdag 31 oktober en zondag 1 november de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd worden. U kunt zich dus aanmelden voor één van de vieringen gedurende dit weekend. Mocht een viering vol zijn, dan hoort U dat bij aanmelding.
De mogelijkheden zijn dan:

Voor Wijlre: Zaterdag 17.30 uur of zondag 9.30 uur of zondag 16.00 uur
Voor Gulpen: Zaterdag 19.00 uur of zondag 11.00 uur of zondag 17.00 uur

Op zondagmiddag 1 november zal er in plaats van het Allerzielenlof in beide parochies een uitstelling en moment van aanbidding van het Allerheiligste plaatsvinden, van 14.00 uur tot 16.00 uur. Tijdens deze uren kan een ieder de kerk betreden om Gods kracht en troost te vragen door gebed en/of een kaars te ontsteken.

In Wijlre zal de lichtjesviering niet door kunnen gaan! Kinderen worden uitgenodigd om op zondagmiddag hun wens of gebed te komen ophangen in de levensboom.

Om te voorkomen dat er teveel mensen zich verzamelen op het kerkhof, zullen de diaken en deken, op een gepast moment de graven zegenen op de kerkhoven.

Op deze wijze kunnen wij onze dierbaren gedenken, binnen de mogelijkheden van deze tijd.

Opnieuw: Aanmelden voor de H. Mis

Zoals bekend, zijn de maatregelen tegen het coronavirus onlangs weer aangescherpt. Zo mogen er nu maximaal 30 personen deelnemen aan vieringen in onze kerken! Met name voor de weekendvieringen is dit een moeilijke situatie. Daarom moeten we u weer dringend verzoeken om u aan te melden, indien u wenst deel te nemen aan de vieringen.

In Gulpen kan aanmelden bij het parochiekantoor, 043-4501226 of bij mevr. Ellen Jongen- Badenbroek, 043-4501048.

In Wijlre kan dat bij Mevr. Annie Huveneers, telefoon nummer 043-4502261 (bij voorkeur na 18.00 uur ’s avonds ).

Het dragen van een mondkapje is net als in andere publieke ruimtes ook nodig, afstand houden 1.5 meter blijft gelden.

Onderhoud kerkorgel St.Petruskerk

Gedurende een aantal weken hebben we in Gulpen de klanken van het grote kerkorgel moeten missen. Reden hiervoor is dat het noodzakelijk was om groot onderhoud uit te voeren.
Een probleem dat zich de laatste jaren steeds opnieuw voordeed was dat membranen waarmee de registers en orgelpijpen worden aangestuurd het begaven, met als gevolg haperende registers en tonen. Het orgel is van een rein-pneumatisch type wat betekent dat de gehele aansturing van speeltafel tot aan orgelpijp pneumatisch (d.mv. luchtdruk) gebeurd via loden buisjes, een prachtig staaltje techniek uit 1928! Om te voorkomen dat we iedere 4-5 maanden reparaties moeten laten uitvoeren is besloten om nu bijna alle ca. 1.600 (!) membranen ineens te vervangen, deze waren eind tachtiger jaren voor de laatste keer vernieuwd. Hiervoor zijn tientallen zogenaamde membraanlatten en honderden pneumatiekbuizen losgemaakt en weer teruggeplaatst.
Na deze onderhoudswerkzaamheden hopen we dat een voor de toekomst voorziene, complete, restauratie een vier- of vijftal jaren uitgesteld kan worden. Op dat moment hopen we dat het orgel de status van “monument” is toegekend, waardoor de kosten deels uit subsidiegelden betaald worden.

De nu uitgevoerde werkzaamheden worden bekostigd uit een nalatenschap, hiervoor spreken we als kerkbestuur graag nogmaals onze hartelijke dank uit aan de familie.
Mocht u interesse hebben om het orgel een keer van dichtbij te bekijken, vraag dit dan gerust aan de koster(es) of aan een van de kerkbestuursleden.

Storm op het meer

Zo ver weg toch dichtbij…

Intussen is het al ruim een half jaar dat de wereld in de greep wordt gehouden door het coronavirus. Van uit alle hoeken van de wereld doet men uiterste inspanningen om deze pandemie te overwinnen. Maar bij het schrijven hiervan is de oplossing nog steeds niet gevonden. Hoe nu verder? is de vraag die menigeen zich stelt. Meer dan ooit voelt de mens zich machteloos en ontdekt hoe kwetsbaar onze zekerheden en prioriteiten zijn.

Mijn gedachte gaat uit naar het beeld van de paus, die aan het begin van deze pandemie, de wereld toesprak vanaf een druilerige en leeg St. Pietersplein. Aan de hand van het Bijbels verhaal van de storm op het meer, waar Jezus de kracht van God toont aan de leerlingen, sprak de paus over de trouw van God. Hij laat de mens niet verloren gaan! Bij Hem is de mens veilig!

De paus eindigde met allen toe te vertrouwen aan de Heer, op voorspraak van Onze Lieve Vrouw, een ster boven de stormachtige zee. Dit beeld gaat terug op de ervaring van zeelui: in de nacht door stormweer overvallen, konden zij de goede richting inschatten, dankzij de stand van de sterren.

Het is meer dan alleen een troostvolle gedachte dat we ons tot Maria mogen wenden. Ook zij heeft immers de stormen van het leven gekend. In het bijzonder bij het sterven van Jezus. Ze stond wel  in de buurt, maar kon Hem niet aanraken. Zij is echter ‘staande’ gebleven in haar geloof.

Oktober is de maand die toegewijd is aan het rozenkransgebed. Tijdens het bidden van de Weesgegroetjes, mogen ook wij telkens stil staan bij de bijzondere momenten uit het leven van haar Zoon.

Maria wijst ons zo de weg naar haar Zoon. Maria mag schijnen als een ster op onze levenszee, ook wanneer ’t stormt. Wij mogen dan vertrouwen dat we in de goede richting varen!

Al voelt het zo ver weg, dankzij Maria is Zijn verlossing dichtbij.

Deken Bronneberg

PS. Redactie: de uitzending van de Paus op een leeg St. Pietersplein op 27 maart, aan het begin van de coronacrisis, zijn o.a. terug te kijken op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-t6q5MxQUwo

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑