Pastoor Penders overleden

Op woensdag 27 januari jl is oud-pastoor Penders in Gulpen overleden. Pastoor Penders is vele jaren pastoor geweest in de parochie van Wijlre. De laatste jaren bracht hij door in het Dr. Ackenshuis. Bij het bezoek van bisschop Smeets aan het dekenaat Gulpen, bezocht de bisschop hem nog, als de oudste priester van ons bisdom. Binnenkort zou hij zijn 101e verjaardag vieren en tevens zijn 75e priesterwijdingsdag.

De uitvaart is op woensdag 3 februari in Wijlre.

In dankbaarheid jegens zijn inzet voor veel mensen in de parochie bevelen we hem nu aan bij onze liefdevolle en barmhartige God.
Moge hij nu rusten in Gods vrede.

https://www.bisdom-roermond.nl/Oudste-priester-bisdom-Frans-Penders-overleden

Actie Huispaaskaarsen

Bij het schrijven hiervan is Kerstmis nauwelijks achter de rug. Maar intussen zijn de voorbereidingen voor Pasen al in volle gang!

We beseffen dat in de onzekerheid van deze tijd veel voorbereidingswerk voor niets kan zijn, maar hoe het ook mogen zijn, we kunnen altijd een beetje “paassfeer” in huis halen!
Daarom zal in onze parochies dit jaar een actie ‘Huispaaskaarsen’ plaatsvinden. U kunt een paaskaars in huisformaat bestellen via het parochiekantoor in Gulpen, of het parochiecentrum in Wijlre.

Er zijn die verschillende formaten verkrijgbaar, elk met een andere afbeelding. U ziet op de foto de verschillende afbeeldingen: het Kruis met het Lam Gods, de Verrezen Christus en de levensboom.

ModelLengteDiameterPrijs
I200 mm60 mm€ 12,-
II250 mm60 mm€ 13.50
III300 mm70 mm€ 18,-

De huispaarkaarsen zullen gewijd worden tijdens de paaswake en aansluitend kunt U deze afhalen. Hopelijk kunnen we op deze wijze een beetje van het Paaslicht laten schijnen in onze huizen.

Eeuwfeest St.Petruskerk Gulpen

Op 5 oktober 2024 is het precies 100 jaar geleden dat de Sint Petrus kerk officieel werd ingezegend. Alhoewel dit jubileum (en de feestelijkheden daaromtrent) nog enkele jaren op zich laten wachten, is een werkgroep op verzoek van de parochie alvast begonnen met de voorbereidingen voor de totstandkoming van een jubileumboek over de kerk en de parochie. De werkgroep wordt gevormd door Fons Meijs van Heemkundevereniging Galopia, kunsthistoricus Sander van Daal, provinciearchivaris Boy Gerrits en Wesley Jongen.
Naast luisterrijke verhalen en wetenswaardigheden over de rijke kerkgeschiedenis van ons dorp, zal er in het jubileumboek ook voldoende ruimte zijn voor fotomateriaal van de afgelopen 100 jaar. We willen hiervoor graag een beroep doen op u. Dus, heeft u fotomateriaal met betrekking tot de Sint Petruskerk en wilt u dit met ons delen, gelieve dan contact met ons op te nemen. Foto’s kunnen worden aangeleverd bij het parochiecentrum, alwaar wij deze bestanden kunnen inscannen. Digitale fotobestanden kunnen worden aangeleverd bij Wesley Jongen (wesleyjongen@hotmail.com). 

Namens de werkgroep alvast hartelijk dank voor uw medewerking,

Wesley Jongen

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑