Palmzondag: Dag vol contrasten

Menig kunstenaar heeft zich in de afgelopen eeuwen een beeld gevormd van deze gebeurtenis aan de poort van Jerusalem. Op vele plaatsen zien we veelkleurige schilderingen, met vooral contrasten en tegenstellingen. Want, wat een feestelijke intocht moet voorstellen is vooral het begin van een lijdensweg. Zijn ontvangst als koning, zittend op de rug van een ezel: het dier van de bescheidenheid en van de armen.

Mensen juichen Hem toe, hebben groot vertrouwen en hooggespannen verwachtingen, ze willen bij Hem horen, maar nauwelijks enkele dagen later schreeuwen ze nog harder “kruisig Hem”. Hogepriesters en Schriftgeleerden zien Zijn optreden immers als een politiek en religieus provoceren en maken plannen om Hem uit de weg te ruimen.

En alsof dit nog niet erg genoeg is, zelfs binnen de groep leerlingen schuilt het gevaar. “Een van jullie zal Mij verraden” zegt Jezus tijdens het Laatste Avondmaal. Waar zo kort geleden nog vreugde en saamhorigheid was, is nu verdriet en eenzaamheid, en zullen ze Hem in de steek laten.

Palmzondag: een schilderij vol contrasten. Misschien zouden wij er liever een zonnig en vrolijk schilderij van maken, met een feestelijke processie en met groene palmtakken. Want, wat hebben we immers aan iemand die zich zo gewillig naar de slachtbank laat leiden, in het gezicht laat spuwen… Zien we zo iemand niet eerder als een mislukkeling? Hebben we dan niet het gevoel dat we ons vergist hebben?

Misschien juist daarom dat deze feestelijke intocht aan het begin van de lijdensweg staat. Ook onze koning begint dan een weg van duisternis en eenzaamheid. Hij verliest alle macht. Sterker nog: Hij komt om onze menselijke onmacht te delen, te delen in ons lijden en eenzaamheid. Zijn Koningschap is niet van deze wereld, heeft Hij allen voorgehouden. Bij Hem gelden geen aards succes, macht of wapengeweld. Hij gaat de weg van dienstbaarheid en offer: in geweldloze liefde overwint Hij het kwaad.

Ook in onze dagen heerst er veel onmacht, angst en onzekerheid onder ons. Hoe velen dreigen niet ten onder te gaan aan moedeloosheid en geven het vertrouwen op, er vanuit gaande dat God de wereld in de steek heeft gelaten.

Juist nu wil Jezus in het Jerusalem van ons leven binnenkomen. Durf Hem dan te begroeten en toe te juichen. Vertrouw Hem ook uw onmacht toe, evenals de bewoners van Jerusalem. Erken Hem als de Koning, de gezondene van God, die de wereld zal verlossen.

Het zal ook ons leven vervullen van hoop en vertrouwen.

Afbeelding: © Wim Johannesma

Lezingen van de dag:

Jes. 50,4-7
Fil. 2,6-11
Mc. 11,1-10 (Palmliturgie)
Mc. 14,1 – 15,47  (Lijdensverhaal)

Reacties zijn gesloten.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑