Opname H. Vormsel in Gulpen

Op vrijdag 21 mei, aan de vooravond van Pinksteren, ontvingen in Gulpen 24 kinderen het H. Vormsel van vicaris-generaal R. Maessen.

Omdat de kinderen en gezinnen samen al met een groot aantal waren, was de viering niet bij te wonen door verdere familie en belangstellenden, maar deze is wel opgenomen en hier terug te zien.

Wij wensen de vormelingen een toekomst waarin zij de kracht van de Geest steeds mogen zoeken en ervaren.

Afscheid mevr. Bleeser als vrijwilligster parochiezaal Gulpen

Mevr. Jessie Bleeser heeft onlangs te kennen gegeven te moeten stoppen met haar activiteiten in ons parochiezaaltje, vanwege gezondheidsproblemen. Sinds de opening van het zaaltje, ruim 30 jaar geleden, was zij een vertrouwd gezicht voor de vele bezoekers. Van afspraken maken tot inkopen doen en aanwezig zijn om bezoekers ten dienste te zijn… Jessie was er gewoon! Zo heeft zij de fundamenten gelegd voor een plaats waar menige Gulpenaar zich ‘thuis’ voelt.

Het kerkbestuur van Gulpen wil dan ook haar grote dankbaarheid en waardering uitspreken, namens de parochiegemeenschap. Het moge duidelijk zijn dat Jessie door menigeen gemist zal worden, maar ongetwijfeld zal dit wederzijds zijn.

Jessie, nogmaals bedankt! Het ga je goed!

Even dankbaar is het kerkbestuur te kunnen melden dat men spoedig geslaagd is in het vinden van een opvolgster, in de persoon van mevr. F. Steins. Zo blijft ons parochiezaaltje een plek om elkaar te ontmoeten. We wensen mevr. Steins veel succes toe!

Afscheid mevrouw Bormans van Maria Comité

Afgelopen week nam mevrouw Bormans afscheid van het Maria Comité als secretaris en penningmeester. Zij heeft haar vrijwillige taken sinds 1989 gedaan, dus ruim 32 jaar. Onze hartelijke dank gaat uit naar het vele werk dat zij in deze jaren gedaan heeft voor het behoud en onderhoud van het Mariabeeld op de Gulperberg, samen met veel andere leden en vrijwilligers van het Comité. Op 1 mei jongstleden werd nog bij het beeld de H. Mis gevierd, bij het begin van de meimaand, bij uitstek Mariamaand.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑