Financieel overzicht parochie Gulpen 2020

In het parochieblad van oktober is het financieel overzicht voor 2020 geplaatst, maar er is een deel van de tekst weggevallen. Vandaar hieronder nogmaals de volledige uitleg.

Het jaar 2020 heeft door de coronacrisis bijzondere situaties opgeleverd. In de financiën van de parochie is dit het duidelijkst te zien in de opbrengsten uit collectes en stipendia (de bijdragen voor misintenties). De maanden waarin geen publieke vieringen plaats mochten vinden, hebben gezorgd voor een sterke afname van de inkomsten die verbonden zijn aan de Mis en andere kerkelijke vieringen.

Daar staat dan een sterke stijging van de kaarsengelden tegenover. Tijdens de lockdown is het kerkgebouw altijd toegankelijk gebleven voor het aansteken van een kaarsje. Hier is duidelijk veel gebruik van gemaakt.

De parochie heeft het bijzondere jaar 2020 met een tekort van iets meer dan 10.000 euro afgesloten. In 2019 was er nog een klein positief saldo, maar dit kwam vooral door één grote gift. Zonder deze gift zou het resultaat van 2019 nagenoeg gelijk zijn aan dat van 2020. Enerzijds is het goed dat de coronacrisis de financiën van de parochie – in zijn geheel gezien – niet al te erg verstoord lijkt te hebben. Anderzijds blijkt uit de jaarcijfers maar weer eens dat de parochie uw (structurele) bijdragen hard nodig heeft.

Dank aan allen die via de gezinsbijdrage, via een grote of kleine gift, via de collectes, enzovoorts, het werk van de parochie ondersteunen. De vele kaarsen die tijdens de lockdown aangestoken zijn, laten zien dat er ook in de huidige maatschappij nog altijd behoefte is aan de kerk als plek van bezinning en gebed. Alleen samen kunnen we het (financieel) mogelijk blijven maken dat onze kerk die plek behoudt als plaats van gebed en verkondiging van de Blijde Boodschap.

Reacties zijn gesloten.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑