Zegenen van adventskransen

Het komend weekend begint de Advent. In onze kerken wordt de adventskrans gezegend en de eerste kaars ontstoken, waarmee de voorbereidingstijd op kerstmis begint. Velen van U hebben ook thuis de gewoonte een adventskrans op tafel te plaatsen. U bent uitgenodigd uw krans voor thuisgebruik op zaterdag 27 november of zondag 28 november mee te brengen naar één van de H. Missen, waar deze dan samen met de grote adventskrans in de kerk gezegend zullen worden.

Hubertusmis Gulpen

Hier enkele foto’s van het feest van de H. Hubertus in Gulpen op 6 november. Traditioneel mét de gezegende Hubertusbroodjes en ee feestelijke opluistering, maar door Covid zonder de jachthoornblazers en zonder vervolgens de traditionale markt en paardenzegening. Wij hopen, met velen , dat het volgend jaar anders zal zijn.

Een korte levensgeschiedenis van de H. Hubertus, zoals die te vinden is op Wikipedia:

Hubertus was een zoon van Bertrand, de hertog van Aquitanië en leidde een werelds leven. Hij ging naar het Neustrische hof van Theuderic III in Parijs, maar ging net als veel edelen, vanwege hofmeier Ebroin, naar het Austrasische hof in Metz. Daar werd hij hartelijk door hofmeier Pepijn van Herstal ontvangen en kreeg ook hier een hoge functie. Na de dood van zijn vrouw Floribanne, bij de geboorte van hun zoon Floribertus, trok hij zich terug in de Ardennen, waar hij zich aan het jagen overgaf.
Op Goede Vrijdag van het jaar 683 ging hij op jacht, hoewel dat een zeer oneerbiedige activiteit was op die dag. Hubertus bespeurde een groot hert, en joeg erachteraan met zijn honden. Toen hij het hert bijna te pakken had en het dier zich naar hem toekeerde wilde hij het neerschieten. Op dat moment verscheen er een lichtend kruis tussen het gewei. Een stem zei hem naar Lambertus van Maastricht te gaan. Sint Hubertus staat nu bekend als patroonheilige van de jacht. Deze legende werd pas vanaf de 15e eeuw met het leven van Hubertus verbonden.

Hubertus’ leven als geestelijke

Hubertus ging in de leer bij de heilige Lambertus van Maastricht, op dat moment de bisschop van die stad. Hubertus’ broer Odo de Grote werd Floribertus’ voogd. Tijdens Hubertus’ afwezigheid, hij was op pelgrimage naar Rome om paus Sergius I te ontmoeten, werd Lambertus door volgelingen van Pepijn vermoord. Hubertus volgde Lambertus op. Maastricht en Tongeren waren in die tijd onveilig, daarom verplaatste hij zowel de bisschoppelijke zetel als het gebeente van de heilige Lambertus naar Luik (rond 718). Boven het graf van Lambertus werd de Sint-Lambertuskathedraal opgericht, die in 1794 werd verwoest. Hubertus verkondigde het geloof in Brabant en de Ardennen, vandaar dat in het zuiden van Nederland en in heel België veel kerken naar hem zijn vernoemd.

Bezoek van de bisschop

Afgelopen weekend was onze Bisschop, Harrie Smeets, te gast in de St. Petruskerk.
In 2019 bezocht hij alle dekenaten van het Bisdom, toen als nieuwe bisschop. Nu hij door ziekte zijn werkzaamheden in mindere mate kan uitvoeren, brengt hij toch af en toe een bezoek aan parochies in zijn bisdom om met de gelovigen de eucharistie te vieren.

Na afloop van de viering was er even tijd voor de aanwezigen om een woordje met de bisschop te spreken. Laten wij als parochie ook voor hem blijven bidden, om kracht en geloof, voor hem en voor alle zieken.

Zaterdag 6 november:
10.00 uur H. Mis bgv Sint Hubertus in Gulpen. U bent van harte welkom

Gebed voor Allerheiligen/Allerzielen

Op 1 en 2 november gedenken wij alle heiligen die bij naam gekend zijn en zij die niet bij naam gekend zijn, en onze dierbare overledenen.

God van ons leven,
wij danken U voor al uw heiligen:
de grote en de kleine mensen
die ons zijn voorgegaan
op de weg van uw licht.

Voor de vurige getuigen
en de sterke strijders,
voor de stille hoorders
en de zwijgzame ‘doeners’

Om de bezielde mensen
die misschien anders geloofden dan wij
en voor al die anderen
die uw zaak behartigen
zonder Uw naam te kennen of te belijden.

Voor onze ouders, onze grootouders,
voor allen die er in ons leven waren
die ons een teken gaven
of ons een weg hebben gewezen,
voor alle heiligen van vandaag

U alleen kent hun naam.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑