Aanmelden voor vieringen is met onmiddelijke ingang niet meer nodig!

Wij blijven wel voorzichtig met elkaar omgaan en de overige regels en gewoontes zoals mondkapjes, afstand houden enz blijven we nog volgen, zeker zolang de besmettingen snel gaan. Lees verder ->

Met ingang van 29 januari kunnen er weer H. Missen in de avonduren plaatsvinden.

Dus, vanaf 29 januari in Gulpen weer om 19.00 uur (iedere maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag) en in Wijlre weer op zaterdag om 17.30 uur! Lees verder ->

Dameskoor Gulpen stopt

Onze hartelijke dank aan alle dames van het dameskoor, dat in de ruim 50 jaar van haar bestaan talloze vieringen heeft opgeluisterd. Het dameskoor, een onderdeel van het gemend koor Sint Gregorius, heeft tal van begrafenissen, Maria feesten en huwelijksjubilea opgeluisterd in deze jaren. Lees verder ->

Kapelaan Alexander Marthoma stelt zich voor…

Sinds medio september 2021 is er een nieuw pastoraal team voor de parochies in de gemeente Gulpen-Wittem, te weten Gulpen, Wijlre, Epen, Slenaken, Mechelen, Nyswiller, Wahlwiller en Eys. Pastoor deken Paul Bronnenberg is aangesteld als pastoor en kapelaan Marthoma en kapelaan Siju als zijn assistanten. Kapelaan Marthoma is het aanspreekpunt voor Epen, Mechelen en Slenaken. Kapelaan Siju zal het aanspreekpunt voor de parochies van Eys, Nijswiller en Wahlwiller worden. We stellen kapelaan Marthoma graag even aan u voor. Lees verder ->

Kapelaan Vins Siju Bysingh stelt zich voor…

Met Beloken Pasen 24 april 2022 hoopt Vins Siju Bysingh (roepnaam: Siju), geboren en getogen in het plaatsje  Kanyakumari, de priesterwijding te ontvangen in de kathedraal van het bisdom Kottar in het zuidelijkste puntje van India. Zijn droom, of beter nog de vurigste wensdroom van zijn moeder, gaat dan in vervulling. Die conclusie vergt enige uitleg. De nu 32-jarige Siju: “Ik groeide op in een gezin van 6 kinderen. Naast mij waren dat nog vier broers en één zus. Ik was de jongste van het stel. Mijn moeder is zeer gelovig, voedde ons gezin erg christelijk op met frequente kerkbezoeken, dagelijkse gebeden en niet te vergeten elke avond het gezamenlijk bidden van het rozenhoedje. Zij maakte er geen geheim van dat ze vurig hoopte dat één van haar zonen de priesteropleiding zou gaan volgen en voltooien.” Lees verder ->

Vervolg Liturgische Vorming


Sinds het najaar van 2021 vinden er in Gulpen enkele bijeenkomsten plaats omtrent liturgie. De inleidingen worden verzorgd door Ed Smeets, vicaris voor liturgie in ons bisdom. Na de feesten rond Kerst en Nieuwjaar vervolgen we deze serie.
Op zaterdag 15 januari spreekt hij over de inrichting de bouw van een kerk; op 5 maart vervolgt hij de inleiding over het kerkelijk jaar en op 2 april is het vervolg van de inleiding over de viering van de eucharistie. U kunt zich hier nog voor aanmelden via de e-mail: activiteiten@sgv-roermond.nl. Lees verder ->

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑