Aswoensdag: gebedswake voor vrede in Oekraïne in onze kerken

Terwijl vele mensen zich in deze dagen storten in het feestgedruis van carnaval, breekt er de oorlog uit in Oekraïne. We zien het geweld en de ellende waarin de mensen aldaar leven.

In navolging van de oproep van paus Franciscus, om van Aswoensdag een dag van vasten en gebed te maken voor vrede in Oekraïne, willen wij ons als parochies van het cluster Gulpen hierbij aansluiten. Op verschillende momenten van de dag bent u uitgenodigd om samen te komen, om stil te worden en te bidden voor vrede: Lees verder ->

Deutsche Messe van Schubert in Gulpen

Vooraankondiging

Op zaterdagavond 23 april, tijdens de H. Mis van 19.00 uur zal het Christelijk Gemengd koor Gemeente Gods uit Landgraaf o.l.v. Chris Manusama samen met het Koperkwartet van de Koninklijke Harmonie St. Caecilia Spekholzerheide o.l.v. Léon Simons de Deutsche Messe van Franz Schubert ten gehore brengen. Lees verder ->

Ronde van de veertigdagentijd

In de komende veertigdagentijd wordt u uitgenodigd om mee een fictieve wielerronde te ondernemen. Het leven van een gelovige is immers te vergelijken met een (wieler)wedstrijd. Aan de hand van enkele aspecten uit de wielerronde, willen we een nieuw licht werpen op onze veertigdaagse vasten. U wordt uitgenodigd om in 8 etappes de betekenis van de vasten te overwegen en te verdiepen. Lees verder ->

Carnaval 2022

Geen optocht,
geen zittingen,
geen prinsen
met veren op hun steek.

Het lijkt onwerkelijk in Limburg.
Carnaval hoort erbij.
Toch gaat het dit jaar
net even iets anders.

Vergeet dan niet
dat echte blijdschap
niet in praalwagens zit
of in zelfgemaakte ‘pekskes’,
hoe creatief ook.

Echte blijdschap zit in je hart.
Een échte carnavalist
weet ook nu
een lach om de mond te toveren.

Een blij gezicht
en stralende ogen
zijn de mooiste schminck die er is. Lees verder ->

Wist u dat 11 februari in het teken staat van “wereldziekendag”? Het is een initiatief van de heilige paus Johannes Paulus IIe in 1992. De dag is gekozen omdat op deze dag het feest is van OLV van Lourdes. Zij verscheen in 1858 aan de kleine Bernadette Soubirous, aan de grot van Massabiële, in het Zuid Franse Lourdes. Tot op heden komen jaarlijks miljoenen pelgrims er naar toe, bijzonder zieken, om op voorspraak van Maria kracht en troost te vragen bij God. Lees verder ->

Vrede in Oekraïne

Goede en vredelievende God,
U hebt ons deze aarde gegeven om die samen te bewonen
als mensen en volkeren van velerlei taal en achtergrond.

Gij wilt dat de wereld een veilige woning is voor iedereen,
waar respect heerst en eerbied voor ieders eigenheid. Lees verder ->

Herstel Missiekruis Gulperberg

De trouwe bezoekers van de Gulperberg is het ongetwijfeld opgevallen: sinds het najaar is het Missiekruis weg! Geen paniek, want de tand des tijds had er behoorlijk aan geknaagd en ‘t was dringend aan restauratie toe. Momenteel wordt er hard aan gewerkt zodat het gerestaureerde kruis de komende weken teruggeplaatst kan worden. U wordt op de hoogte gehouden! Lees verder ->

3 februari: H. Blasius

St. Blasius was een bisschop en martelaar uit de 4de eeuw uit Sebaste in Armenië. Terwijl hij in de gevangenis zat in afwachting van zijn terechtstelling redde hij een jongen die een visgraat had ingeslikt van de verstikkingsdood door hem te zegenen, aldus de legende. Op een of andere manier heeft men dit in de Middeleeuwen gecombineerd met kaarsen, mogelijk vanwege het gebruik om kaarsen te offeren op dit feest en nog waarschijnlijker door de band met het feest van Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis), dat de dag ervoor gevierd wordt, en waarbij aan het begin van de liturgie kaarsen gezegend en ontstoken worden. Lees verder ->

2 februari: feest van Maria Lichtmis

Wat vieren we dan precies? Enkele wetenswaardigheden en tradities:

  • Maria-Lichtmis wordt 40 dagen na de geboorte van Jezus gevierd, op 2 februari.
  • Werd in het jaar 494 ingesteld door de toenmalige paus Gelasius.
  • Verwijst naar een gebruik ten tijde van Jezus. Volgens de joodse wet (Leviticus 12) moest een pasgeboren jongen 40 dagen na de geboorte naar de tempel worden gebracht om aan het volk te worden getoond (bij meisjes 80 dagen) en te worden toegewijd aan God. Een andere benaming is ‘Feest van de Opdracht van de Heer’.
  • Evangelist Lucas beschrijft hoe Maria en Jezus in de tempel worden opgewacht door Simeon en Hanna. Simeon had van de Heilige Geest de belofte gekregen dat hij niet zou sterven vooraleer hij de Messias had gezien:

Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. (Lc 2,29-32) Lees verder ->

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑