Banneux bedevaart 25 Augustus

Gelukkig kunnen wij nu alle beperkingen betreffende corona voorbij zijn dit jaar weer op bedevaart gaan naar Banneux en wel op donderdag 25 augustus a.s.. Het programma zal hetzelfde zijn als voorgaande jaren. Verdere gegevens betreffende het aanmelden en de prijs zal  over enige tijd bekend gemaakt worden in parochieblad en website. Lees verder ->

H. Mis op Gulperberg 2 mei

Traditiegetrouw is de meimaand toegewijd aan Maria, onze hemelse Moeder. Boven op de Gulperberg staat het prachtig beeld, als een herinnering aan de toewijding van het dekenaat aan Maria. Met open armen verwelkomt Maria ontelbaar velen die er komen in nood of in dankbaarheid.
Op deze plek willen we op maandag 2 mei a.s. om 19.00 uur de H. Mis vieren, om haar voorspraak te vragen bij al hetgeen wij meedragen in de stilte van ons hart. Lees verder ->

Foto’s priesterwijding kapelaan Siju

Op zondag 24 mei jl. is kapelaan Siju tot priester gewijd in de Sint Xaveriuskathedraal te Kottar, India. In de dagen erna vierde hij zijn eerste H.Mis in de parochie waar hij geboren en gedoopt werd.

In de komende weken zal hij voorgaan in de parochies waar hij werkzaam is: op zaterdag 21 mei in de Sint Dionysiuskerk te Nijswiller om 19.00 uur; zondag 22 mei in de H. Cunibertuskerk te Wahlwiller om 11.00 uur. Aansluitend aan deze vieringen is er de gelegenheid om hem te feliciteren. Op zondag 29 mei viert hij zijn eerste H. Mis in de H. Agathakerk te Eys.  Verschillende verenigingen verlenen hun medewerking om van deze dag een onvergetelijke dag te maken, hem welkom te heten als priester in onze parochies. Aansluitend is er een receptie waar de gelegenheid geboden wordt om hem te feliciteren. Lees verder ->

Gezamenlijke doopvoorbereiding

Op de donderdagen 28 april, 19 mei en 16 juni a.s. zal in het parochiezaaltje te Gulpen om 20.00 uur de gezamenlijke doopvoorbereiding plaats hebben. Hier staat men niet alleen stil bij de praktische van het dopen  zaken maar zeker ook bij de betekenis van het doopsel. Graag van te voren aanmelden. Lees verder ->

Communicanten Gulpen

Op zondag 1 mei zullen in de kerk van de H. Petrus te Gulpen de volgende kinderen hun 1e H. Communie doen. Wij feleciteren hen van harte!

Milan Bastings
Lymée de Bie
Noah Bons
Paul Broecheler

Jarno Franssen
Jesper Knops
Sanne Lindelauf
Seraphina Meskony

Quinn Ritzen
Cas Smeets
Milan Smeijers
Divano Speckens

Marley Stavenhaagen
Giovanni Wenders
Josh Marchal
Sky Willems Lees verder ->

Priesterwijding kapelaan Vins Siju

De priesterwijding van kapelaan Siju in de kathedraal van Kottar, Tamil Nadu, India is op zondag 24 april lokale tijd 17.30 uur. Dat is hier live te volgen om 14.00 uur nederlandse tijd:

Kapelaan Siju zal bij zijn terugkeer in Nederland ook de eerste H. Mis opdragen op 29 mei in Eys. Lees verder ->

Beloken Pasen ?!

Beloken Pasen is de eerste zondag na Pasen. Vanwaar die naam? En waarom wordt de dag ook Witte Zondag genoemd?

 • ‘Beloken’ is het voltooid deelwoord van het werkwoord ‘beluiken‘: (af)sluiten. Met Beloken Pasen wordt de paasweek (‘het paasoctaaf’, acht dagen vanaf Pasen) afgesloten.
 • In het Jubeljaar 2000 riep paus Johannes Paulus II deze dag uit tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.
 • In het Latijn heet Beloken Pasen Dominica in albis (zondag in het wit), een verwijzing naar witte doopkleren van de doopleerlingen. Vroeger droegen christenen die op de paasnacht waren gedoopt acht dagen lang een wit kleed, symbool van hun nieuwe geboorte. In Duitsland wordt Beloken Pasen daarom vaak Witte Zondag genoemd.
 • In het Engels luidt het Quasimodogeniti Sunday, letterlijk: Zoals pasgeborenen. Dit is een verwijzing naar de eerste woorden van de bijbeltekst:
  Weest als pasgeboren kinderen begerig naar de geestelijke, onvervalste melk, die u wasdom zal schenken ter zaligheid. Gij hebt immers al geproefd van de zoetheid des Heren. (1 Petrus 2,2-3).
 • De klokkenluider van Notre Dame uit het gelijknamige boek van Victor Hugo krijgt de naam Quasimodo omdat hij op Beloken Pasen te vondeling is gelegd.
 • J.S. Bach schreef voor Beloken Pasen de cantate Halt im Gedächtnis Jesum Christ
 • In de bijhorende evangelietekst (Joh 20, 19-31) lezen we dat een week na Pasen ook de apostel Thomas zijn intussen spreekwoordelijke scepsis laat varen – door Caravaggio zo aanschouwelijk verbeeld in De Ongelovige Thomas. Jezus’ antwoord luidt ietwat laconiek:
  Omdat ge mij gezien hebt gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben. (Joh 20,29)
 • Lees verder ->

  Etappe 8: Eindklassement

  Aan het einde van de ronde kan het klassement worden opgemaakt. De winnaars zijn bekend en dragen truien van allerlei kleuren.

  De winst van onze ronde, met de finish in Mechelen, zit niet in een kleurrijke trui, maar in de solidariteit met anderen, die toeneemt door het samen onderweg zijn en het gezamenlijk halen van de eindstreep. De prijs van onze ronde is het vuur van vreugde en van hoop. De ronde is voorbij, nu is het Pasen. Het nieuwe leven begint. Lees verder ->

  Pasen: Gods liefde die overwint…

  Terwijl we de oorlog van corona nog niet hebben verwerkt, worden we al geconfronteerd met de volgende oorlog. Zelfs wanneer deze ver weg in alle hevigheid woedt, ontkomen wij er niet aan hier ook mee geconfronteerd te worden. Dagelijks zien we beelden of horen we berichten over bombardementen, vernietiging of vluchtende mensen op zoek naar een beetje veiligheid. Machteloos moeten we toezien hoe leiders het spoor bijster raken!
  Tegelijkertijd zien we hoe nationale en internationale acties worden opgezet om de eerste nood proberen te verlichten. Hoopvol zien we hoe deze oorlog mensen verenigt. Plotseling is het klagen over de coronagevolgen verstomd en zet men zich in om mensen te helpen.
  Uitkijkend naar het Paasfeest, mag de hoop ons aanzetten dat kwaad niet het laatste woord zal hebben, maar dat wij ons inzetten voor meer rechtvaardigheid. Het nieuwe leven, Gods liefde, overwint iedere vorm van haat of geweld. God laat de mens immers niet in de steek! Hier mogen wij van getuigen, door concrete daden van naastenliefde.
  Dan zal Pasen werkelijk het feest zijn van een nieuw leven.
  Namens de kerkbesturen wens ik u en uw dierbaren, een Zalig Paasfeest toe. Lees verder ->

  Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

  Omhoog ↑