Kruisdagen

Het gebruik om de drie dagen voorafgaand aan Hemelvaartsdag kruisdagen te noemen en evenzeer te zien als biddagen voor het gewas, stamt uit de vijfde eeuw. Ze werden ingesteld door bisschop Mamertus (nu een van de ijsheiligen) in het Franse Vienne. Later werd dit gebruik in Rome overgenomen, om zich tegen het einde van de Middeleeuwen over heel Europa te hebben verspreid. Deze dagen werden kleine kruisdagen genoemd.

Gebruik was dat op deze dagen processies door de velden werden gehouden. In het Frans werd zo’n processie Marche des Rogations (‘Mars der Smeekbeden’) genoemd. Aan deze stoeten ging een kruis vooraf. Tijdens de processie werd de Litanie van alle Heiligen gezongen. Gebruikelijk was om op de kruisdagen te vasten. Op deze wijze bereidden de gelovigen zich voor op het feest van Christus’ hemelvaart. Tijdens H. Missen op de kleine Kruisdagen was paars de liturgische kleur.

In de parochies van Gulpen en Epen zullen deze kruisprocessies plaatsvinden op 23, 24 en 25 mei!

Reacties zijn gesloten.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑