15 september: O.L.V. van Smarten

Daags na het feest van Kruisverheffing gedenkt de katholieke Kerk de “Zeven Smarten van Maria”. Een geliefd thema in de beeldende kunst, wanneer Maria wenend wordt afgebeeld, bedroefd om haar gestorven zoon Jezus. Weet u nog welke haar 7 smarten zijn? Nemen we daarom de H. Schrift ter hand:

  • De profetie van Simeon bij de opdracht van Jezus in de tempel (Lc.2,34-35): “Zie dit Kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt; en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord”.
  • De vlucht naar Egypte (Matheüs 2,13): “De engel van de Heer sprak tot Jozef: sta op, neem het Kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes komt het Kind zoeken om het te doden”.
  • Het achterblijven van Jezus in de tempel (Lucas 2,43-45): “Jezus bleef achter in de tempel, terwijl zij terugkeerden, zonder dat de ouders het wisten”.
  • De ontmoeting met haar Zoon op weg naar de Calvarieberg (Lucas 23,25): Staande langs de weg, ziet zij hoe Jezus het zware kruis draagt. Op weg naar Golgotha.
  • Jezus sterft aan het kruis (Johannes 19,25): “Er stonden bij Jezus’kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria de vrouw van Klopas en Maria Magdalena”.
  • Maria ontvangt het dode lichaam van haar Zoon (Matteüs 27,57-59): Jozef van Arimatea was naar Pilatus gegaan om het lichaam van Jezus te vragen.
  • Maria bij de graflegging van Jezus (Johannes 19,40-42): “Zij namen het lichaam van Jezus en wikkelden het met welriekende kruiden in zwachtels, zoals bij een joodse begrafenis gebruikelijk is. Ze legden het lichaam in een graf”.

Reacties zijn gesloten.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑