Oktober Wereldmissiemaand

“Jullie zullen mijn getuigen zijn”

Met dit citaat uit het boek handelingen van de apostelen voert Missio de campagne voor de Wereldmissiemaand oktober. Onze paus Franciscus benadrukt nog eens te meer als hij zegt  “elke christen is geroepen om te getuigen van Christus” een opdracht die wij in het doopsel reeds gekregen hebben om ons geloof brandend te houden door te getuigen van ons geloof.  

Als gelovigen staan wij niet alleen maar voelen wij ons wereldwijd verbonden met onze medemens. Die verbondenheid vieren wij op Missiezondag 23 oktober. Niet alleen in gebed maar ook in onze collecte. Missio Nederland maakt deel uit van de internationale pauselijke Missiewerken. Missio draagt bij aan de verkondiging van het Evangelie, de pastorale zorg in de armste geloofsgemeenschappen, de opvang en scholing van kwetsbare kinderen en de opleiding van priesters, diakens en catechisten. Dit jaar wordt er wereldwijd in de katholieke kerk vooral aandacht gevraagd voor de jonge kerken in Afrika en Azië. Zo wordt in Nederland aandacht en bijstand verleent aan de katholieke gelovigen in Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi waarvoor de collecte bestemd is. Laten wij allen  ondanks dat het voor velen ook hier misschien een moeilijke financiële tijd is naar vermogen bijdragen aan deze collecte voor de allerarmsten in Kibera. Zo mogen ook wij onze solidariteit tonen in gebed en gaven.

Fons Bessems, diaken.

Reacties zijn gesloten.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑