Kerkbesturen bereiden zich voor op parochieavonden

Afgelopen maanden hebben de gezamenlijke kerkbesturen van ons cluster uitgebreid stil gestaan bij de stand van zaken in onze parochies. De teruglopende betrokkenheid en deelname aan kerkbezoek en kerkbijdrage; de oplopende kosten voor onderhoud en energie.

De grote vraag blijft: hoe kunnen we onze parochies toekomstbestendig maken?

Een vraag waar onmogelijk zomaar een antwoord op te geven is, mede door het feit dat ook de parochianen mee de verantwoordelijkheid dragen!

Daarom is voorgenomen om in de komende maanden in de diverse parochies een “parochieavond” te organiseren. Iedere parochiaan is hierbij van harte welkom om mee te komen denken over de toekomst van onze parochies. Deze avonden zijn op 8 maart in parochiezaal Gulpen en op 21 maart in het Wielderhoes in Wijlre, beide avonden beginnen om 20.00 uur.

De avond zal beginnen met een presentatie over de stand van zaken: pastoraal, financieel, bouwkundig enz.
Verder is er de gelegenheid om mee te denken hoe we verder moeten.

Reacties zijn gesloten.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑