Wandel mee door de Goede Week

Palmzondag…

Groene tak voor op het kruis, breng Jezus’ levensverhaal in ons huis!
De dagen dat we jubelen, net zoals in die stoet op Palmzondag.
De dagen dat we feesten, net zoals aan die tafel op Witte Donderdag.
De dagen dat we treuren, net zoals bij het kruis op Goede Vrijdag.
De dagen dat we hopen, net zoals aan ‘t open graf op Pasen.
Wat het leven ons ook brengt: laat het ons samen doorleven in Jezus’ geest!

Maandag in de Goede Week…

Jezus is in Bethanië, in het huis van Lazarus, Marta en Maria. Marta zorgt voor het eten, Lazarus eet met Jezus en een aantal andere mensen. Maria neemt een flesje olie en zalft de voeten van Jezus.

Een goede daad van Maria, volgens Jezus. Een voorbereiding zodat Hij Zijn weg verder kan gaan. Laten we deze dag bidden om kracht om goede daden te verrichten, zodat anderen ook de kracht ervaren om verder de weg te gaan.

Dinsdag in de Goede Week…

Judas zal Jezus verraden… Petrus zal Hem verloochenen… Een dag om stil te staan bij onszelf. Hoezeer voelen wij ons niet eenzaam en verlaten wanneer anderen ons laten vallen? Maar het kan ook zo zijn dat wij mensen teleurstellen door ons doen of laten. Gelukkig mogen we rekenen op God, die ons dagelijks nieuwe kansen geeft om het goed te maken.

Woensdag in de Goede Week…

Vandaag mogen we aanwezig zijn bij de “Chrismamis”.  In de kathedraal worden de H. Oliën gewijd die in onze parochies gebruikt worden voor doopsels, vormsels of de zalving van zieken. Wij werden door ons doopsel uitgezonden om een levende getuige te zijn van Gods liefde. Gezalfd om Gods Blijde Boodschap uit te dragen. In onze wereld waar zoveel angst heerst, weten we ons getroost door het goede nieuws. Dit goede nieuws mogen we niet voor onszelf houden, maar verder doorgeven!

Witte Donderdag: Het Laatste Avondmaal …

Jezus blijft bij ons in de gedaante van Brood en Wijn. Hij is er in klein formaat! Zijn aanwezigheid in ons midden is ons ware geluk, want we zijn niet meer alleen. In het vieren van de Eucharistie, delen we in Zijn aanwezigheid, nabijheid, voedsel, overgave, verrijzenis, in het vertrouwen op eeuwig leven.

Goede Vrijdag: lijden en sterven…

Deze dag wordt gekenmerkt door stilte. Ondanks alle beschuldigingen die geuit worden zwijgt Jezus. Het is in de stilte dat Hij getuigt van Zijn trouw aan het Verbond waarover Hij altijd gesproken heeft: Liefde!

Stilte is vaak confronterend. En daarom ook zo moeilijk. Maar het is juist in de stilte dat wij plaats maken voor God en onze medemens! Daar ontdekken we Zijn aanwezigheid, Zijn kracht.

Stille Zaterdag…

Vandaag heerst er een beetje spanning tussen lijden en hoop, tussen Goede Vrijdag en Pasen. Als wij lijden meemaken is het goed om even pas op de plaats te maken. Dan kunnen we het lijden een plaats geven. Tot het moment dat de ‘steen’ kan worden weggerold. Dan is er plaats voor hoop en vertrouwen.

Pasen…

Een nieuwe dageraad. De nacht is voorbij. Een nieuw begin. Er is hoop!

Onze tocht begon met de jubel van Palmzondag. We mogen ervaren dat Gods goedheid niet eindigt met het lijden van Goede Vrijdag, bij het graf. Hij maakt het ons mogelijk om voorgoed bij Hem te blijven. Elk einde is een nieuw begin!

Reacties zijn gesloten.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑