Tim Nicolaije opgenomen als kandidaat diaken

Afgelopen zaterdag 26 augustus was een bijzondere dag voor Tim Nicolaije, voor velen hier bekend als vrijwilliger en cantor in onze parochies. Hij werd toen namelijk tijdens een pontificale Mis op Rolduc opgenomen onder de kandidaten voor het diaconaat.

De opname onder de diakenkandidaten is voor Tim een eerste publieke stap op weg naar de wijding tot diaken. Ten overstaan van mgr. De Jong, hulpbisschop van Roermond, sprak Tim zijn voornemen uit om zijn studie en geestelijke vorming voort te zetten, zodat hij over een aantal jaar gewijd kan worden en de Kerk als diaken kan dienen. De bisschop aanvaardde dit voornemen en sprak over Tim een zegen uit.

Tim studeert sinds september vorig jaar aan het Theologisch Instituut Rolduc. Dit is de weekendopleiding van ons bisdom bedoeld voor de opleiding van diakens, geestelijk verzorgers, pastoraal werkers en catechisten en duurt in principe vijf jaar. Wij wensen Tim veel succes met zijn studie en een goede vorming, en feliciteren hem en zijn gezin met deze mooie stap.

Reacties zijn gesloten.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑