Toen Aswoensdag en Valentijnsdag samenvielen

De datum 14 februari is bij velen bekend als Valentijnsdag. Dit jaar was het ook Aswoensdag.
Dat is een lastige. Aswoensdag is een dag van vasten en onthouding. Valentijnsdag staat bekend als
een dag waarop geliefden elkaar juist cadeautjes geven. Dat heeft met vasten weinig te maken. Of
toch?
Het was nooit zo bedoeld, maar dit jaar kwam het toevallig zo uit. De oorsprong van Valentijnsdag is
een heidens reinigingsfeest dat op 14 februari werd gevierd. De naam van de maand is er zelfs van
afgeleid: februare betekent ‘zuiveren’ of ‘reinigen’. In de vroege kerk werd dit omgevormd tot een
christelijk reinigingsfeest dat precies 40 dagen na Driekoningen werd gevierd, op 14 februari. In de
westers kerk verschoof deze betekenis later naar Maria-Lichtmis op 2 februari, maar in sommige
oosterse kerken wordt het nog altijd op 14 februari gevierd.
Op Aswoensdag begint de Veertigdagentijd. Dat is een tijd van bezinning en voorbereiding op Pasen. Daarin speelt zuiveren en nadenken over je eigen fouten zeker ook een rol. Zo komen Aswoensdag en Valentijnsdag toch bij elkaar uit. En dat geliefden elkaar op Valentijnsdag opzoeken? Dat vindt zijn oorsprong in een ander heidens vruchtbaarheidsfeest dat op 15 februari werd gevierd, de dag ná het reinigingsfeest. Lees verder ->

Vastenactie 2024

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van de gevolgen van klimaatverandering. De mensen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater. We maken o.a. kennis met Thandekile en haar gezin en hoe zij leren om te gaan met de klimaatveranderingen. De mensen worden bedreigd in hun voedselzekerheid. Ze zijn immers afhankelijk van kleinschalige
landbouw en regenwater. Maar dit systeem is echter heel gevoelig voor de klimaatveranderingen die afgelopen jaren zijn toegenomen, zoals lange droge periodes, overstromingen en cyclonen.
Men heeft een groot gebrek aan waterputten in het gebied en moeten daarom kilometers afleggen om water te halen. Met alle gevolgen van dien. De vastenactie wil, met uw bijdragen, deze mensen helpen. Mogen ze rekenen op uw hulp? Bij het parochieblad van februari is daarom een klein envelopje bijgevoegd. Hier kunt u uw bijdrage in deponeren en het envelopje afgeven in de kerk, of in de brievenbus van de pastorie.
Alvast hartelijk dank! Lees verder ->

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑