Zalig Paasfeest!

De donkere weg van de vasten komt ten einde. Bij het schrijven hiervan breken de eerste stralen van de lentezon door. Wat een zaligheid! hoor je hier en daar…

En toch is de vastenperiode juist bedoeld om te groeien in het geloof dat God alles ten goede zal keren. Een geloof dat ons doorgegeven werd door onze ouders en voorouders! Maar ook wij mogen putten uit een rijke geloofstraditie en uit de woorden uit de H. Schrift.

Meer nog, wanneer we hierbij stilstaan, ontdekken we dat ook in ons dagelijks taalgebruik er vele woorden en zinnen voorkomen ontleend aan de Bijbel.

Ik denk dan ook aan de vele, mooie en dankbare momenten. Hoe graag willen we zulke momenten niet vasthouden? En gemakkelijk spreken we dan de bekende woorden uit “Laten we hier drie tenten bouwen”… verwijzend naar de leerlingen die samen met Jezus op de berg Thabor getuigen mochten zijn van de gedaanteverandering.

Of “voelden we ons hart niet branden toen Hij tot ons sprak?” verwijzend naar de leerlingen onderweg naar Emmaüs en de verrezen Jezus die met hen meegaat?

Herkenbaar toch, wanneer ook wij ons gemotiveerd en geraakt weten door het enthousiaste verhaal van iemand.

Als mensen met een oprecht Paasgeloof, worden ook wij uitgenodigd om deze hoopvolle, vreugdevolle Boodschap uit te dragen in onze omgeving, anderen er mee te raken. Ik wens u en uw dierbaren gezegende Paasdagen. En een open geest die de verrezen Heer mee laat gaan.

Zalig Paasfeest,

Mede namens de kerkbesturen en het pastorale team,

P. Bronneberg, pastoor-deken

Reacties zijn gesloten.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑