Rabo Clubsupport: uw stem voor Maria comité en zangkoor St. Gregorius

Beste parochianen,

Vanaf 5 oktober start de Rabobank Clubsupport actie.

Er zijn in de St. Petrusparochie diverse groepen en ‘clubs’ die meedoen aan deze actie. U kunt als lid van de Rabobank hen steunen door uw 5 stemmen uit te brengen, met maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging.  Iedere stem is geld waard!

U zou uw stem kunnen doen gelden voor het Kerkelijk Gemengd Zangkoor St. Gregorius, wat op haar beurt háár stem graag laat horen in feestelijke vieringen (zodra het weer kan en mag, natuurlijk).

Of denkt U aan het Maria comité, wat zorg draagt voor het Mariabeeld op de Gulperberg. Zeker in deze oktobermaand, bij uitstek ook Mariamaand, zou dit comité uw stem waarderen, om te kunnen voorzien in groot onderhoud van het beeld.

Het zou fijn zijn als vele parochianen, die de parochiegemeenschap een warm hart toedragen, gebruik maken van deze mogelijkheid. Uiteraard geldt dit alleen voor mensen die zelf lid zijn van de Rabobank.

U kunt stemmen tot 25 oktober.

Met vriendelijke groeten en hartelijke dank namens het zangkoor en het Maria comité.

Eerste H. Communie en Vormsel vieringen

In augustus en september zijn er toch nog, soms voor een deel, vieringen van de 1e H. Communie en Vormsel gepland. Alles in besloten kring, voor familie en genodigden, omdat onze kerken nu eenmaal snel ‘vol’ zijn met de Covid-regels van nu.

In Gulpen deden op zondag 30 augustus 8 kinderen hun Eerste H. Communie. In Wijlre doen op zondag 13 september 14 kinderen hun Eerste H. Communie.
Het H. Vormsel in Gulpen vindt op vrijdag 4 september plaats voor 24 jonge mensen en en in Wijlre later in september voor 11 jonge mensen.

Wij feliciteren:

De communicanten in Gulpen
Marylène L’Homme
Nick Lindelauf
Sanne Pinxt
Finn Ruijters
Jaycee Smeets
Ninthe Vluggen
Julie Vluggen
Madeleine Woudstra

De communicanten in Wijlre
Nelke Baggen
Bente Baltussen          
Britt Bartholomé           
Finn Beset                   
Finn Gossen          
Emma Hodiamont  
Jolie Kaelen                 
Zeb Krott                 
Vera Meijers                
Teuntje Moulen            
Bob Mullenders            
Yanou Richardson   
Mads en Vesper Jaminon     

De vormelingen in Gulpen
Damien Schreuder
Dylan Schmets
Eelco Moors
Finn Simons
Iris Schellings
Jeffrey Peerboom
Kane Notermans
Keano Schreuder
Lara Pieters
Laura Frijns
Liv Franssen
Lorenzo Vluggen
Maximilian Kromhout
Milan Eichhorst
Naomi Peerboom
Nathan Schreurs
Philippe Schijns
Raf Bormans
Seppe Souren
Thijn Jongen
Tycho Gielen
Veerle de Bie
Vince Loomans
Xavier Lecoeur

De vormelingen in Wijlre
Jelle Baltussen
Emma Dolata
Bo Eijkenboom
Fleur Frijns
Pie Geurts
Thomas Meijers
Aymé Prast
Sam Robberts
Nienke Schillings
Len Stassen
Sanne van Proemeren

In hoc signo vinces…

In dit teken zult gij overwinnen

Wandelend langs de Tiber in Rome, kom je langs ‘Ponte Milvio’ waar deze spreuk opgetekend staat. Deze gaat terug op de Romeinse keizer Constantijn de Grote in de IVe eeuw. Voorafgaand aan de slag bij de Milvische brug zou hij een visioen hebben gehad van een oplichtend kruis aan de hemel met bovengenoemde tekst. Daarna zou Christus hem verschenen zijn in een droom, om hem uit te leggen dat hij het teken van het christendom moest inzetten tegen zijn vijanden.

Zeker in deze tijd is het niet gebruikelijk te spreken over het kruis als een symbool van overwinning. Dit teken is immers al uit menig huis verbannen! Het staat voor velen eerder als symbool van lijden. We worden liever niet herinnerd aan Goede Vrijdag..

En toch vieren wij als christenen in deze septembermaand de overwinning van het Kruis. Op 14 september viert de kerk het feest van Kruisverheffing! Het is dan exact 40 dagen na het feest van de Gedaanteverandering, de dag dat Jezus verscheen in hemelse glorie.

De apostelen juichten toen ze dit mee maakten! Totdat Jezus Zijn lijden, sterven en verrijzen aankondigde. Toen veranderde hun houding, wat dat hadden ze niet verwacht… dat konden ze nog niet begrijpen. Wij wel?

We staan er misschien niet bij stil, maar dit teken staat midden in ons leven! We maken het kruisteken aan het begin en het einde van een gebed; bij het opstaan of slapen gaan; ouders die hun kindje tekenen met het kruis, mijn moeder maakte met het mes een kruisteken wanneer zij het brood ging snijden, zelfs in ons dagelijks taalgebruik maken we er vaak gebruik van!

In momenten van lijden of vreugde, telkens weer mogen we opkijken naar het kruis! Dat is geloven dat niet het kwaad overwint, maar Gods liefde.

Een eenvoudig gebaar… maar een machtig teken!

P.Bronneberg, pastoor-deken

Kijk naar Maria…

Bij het schrijven hiervan zijn veel mensen op vakantie. De straten en pleinen zijn intussen gevuld met mensen die van overal komen, om rust en ontspanning te vinden. Opvallend is het hoe vaak mensen de kerk even binnenlopen, een kaarsje aansteken en moment van rust zoeken bij de beeltenis van onze hemelse moeder Maria.

Wat zou het toch zijn dat van haar beeltenis zo’n aantrekkingskracht uitgaat, is de vraag die dan bij met opkomt. Jong en oud nemen de tijd, voor Maria, voor zichzelf of toch voor God!

Hoe kijk ik zelf naar Maria?  Je ziet dan dat beeld voor je van die vrouw met de eeuwige glimlach, die haar goedheid en betrokkenheid op mensen aangeeft. Vaak met open armen, alsof ze wil zeggen dat we bij haar welkom zijn! Alleen al het zien van haar beeltenis brengt troost en bemoediging! Dikwijls ook met de vinger verwijzend naar Jezus, alsof ze wil zeggen: Hij is de belangrijkste, om Hem gaat het.

Het is alsof ze iets duidelijk wil maken aan diegenen die naar haar kijken: “Doe maar wat Hij u zeggen zal”. Maria wil ons dus de weg wijzen… dat kaarsje staat dus symbool voor dat figuurlijke licht dat zij ons wil zijn.

Op 15 augustus vieren we het belangrijkste feest van Maria, Maria Tenhemelopneming. Wij geloven immers dat zij deelt in Gods heerlijkheid. Daar zal zij voor ons ten beste spreken.

In deze vakantiedagen, zoekend naar rust en troost, wijst zij ons de weg! We hoeven alleen maar op te kijken naar haar.

Magnificat – orgelconcert in Wijlre

Op vrijdag 14 augustus om 20.00 uur zullen Frans Jespers en Bernhard Pfeiffer in de kerk van Wijlre een concert geven met werken die gewijd zijn aan Maria. Orgelkring Wijlre organiseert dit concert op de vooravond van het feest van Maria Tenhemelopneming. In de loop van de eeuwen hebben veel componisten orgelwerken geschreven voor Mariafeesten. Dikwijls waren dat korte stukken die afgewisseld werden uitgevoerd met gregoriaanse gezangen. Bernhard Pfeiffer uit Aken is een tenor die zich gespecialiseerd heeft in gregoriaans en lid is van de Schola Maastricht. Ook is hij een knap organist. Samen met de vaste organist van Wijlre, Frans Jespers, voert hij orgelwerken en Maria-gezangen uit. Het programma van een klein uur omvat werken van Titelouze, Guilain, Bach, Mendelssohn, Peeters en Paul Benoît. De toegang tot het concert is gratis. Maar aanmelden is verplicht via het aanmeldformulier op de website van de orgelkring (www.orgelkringwijlre.nl) of telefoon 06-13072003. Een bijdrage als vrije gave wordt op prijs gesteld.

Regels per 1 juli soepeler; aanmelden voor vieringen blijft nodig!

Versoepeling

De regels rondom Covid-19 worden steeds ruimer. Ook de nederlandse kerkprovincie heeft het protocol per 10 juli verruimd. Er geldt nu geen maximaal aantal deelnemers aan vieringen meer, zolang er wel aangemeld wordt en een afstand van 1.5 meter kan worden gehandhaafd.
Wij verzoeken U daarom ook vriendelijk maar toch dringend om te blíjven aanmelden als U naar de H. Mis komt.

Aanmelden

In Gulpen kan aanmelden bij het parochiekantoor, 043-4501226, bij deken Bronneberg, 06-2332 5938 en bij mevr. Ellen Jongen- Badenbroek, 043-043-4501048.

In Wijlre kan dat bij Mevr. Annie Huveneers, telefoon nummer 043-4502261 (bij voorkeur na 18.00 uur ’s avonds ).

Bent U er bijvoorbeeld elke zondag, dan kunt U zich ook vast aanmelden en staat U met één telefoontje voor ieder weekend genoteerd.

Verdere informatie

Het nieuwe PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN (10 juli 2020) en andere informatie is op de website van RKKerk.nl te vinden.

H. Mis zondag 28 juni – 13e zondag door het jaar

De. H. Mis van zondag 28 juni, opgedragen in de St. Petruskerk in Gulpen kunt U hieronder mee volgen.
Aangezien de Covid-19 maatregelen vanaf juli weer verder versoepeld worden zijn we niet meer gebonden aan maximaal 30 deelnemers. Dit is dan ook de laatste H.Mis die online wordt geplaatst. U bent allen weer van van harte welkom in de kerk!

De lezingen van vandaag:
1e lezing: 2 Kon. 4,8-11.14-16a
2e lezing: Rom. 6, 3-4.8-11
Evangelie: Mat. 10, 37-42.

“Heer, herinner U de namen…”

Vieringen op 4 juli in het teken van overledenen in Corona-tijd

Tijdens de afgelopen weken en maanden hebben vele families nauwelijks of geen afscheid kunnen nemen van hun geliefde overledene. De uitvaart moest immers in heel beperkte kring plaatsvinden.

Nu de liturgische vieringen weer mogelijk zijn met onbeperkt aantal bezoekers (mits de afstand bewaard wordt), willen we in onze parochies deze dierbaren bijzonder gedenken en de nabestaanden nabij zijn.

Daarom zullen de viering van zaterdag 4 juli zowel in Wijlre als in Gulpen in het teken staan van hen, van wie we in de afgelopen periode afscheid moesten nemen. Hun namen zullen worden genoemd, en een kaars ontstoken bij het kruisje van de uitvaartmis.

Indien er voor een dierbare geen uitvaartmis heeft plaatsgevonden maar de nabestaanden alsnog wensen dat de naam genoemd wordt, een kruisje gemaakt en een kaarsje ontstoken, kunnen zij uiteraard contact opnemen met de pastoor.

Alternatief voor Bronk in Gulpen op zondag 5 juli 2020

Vanwege de geldende maatregelen tegen het coronavirus is het niet toegestaan om, zoals gewoonlijk, in processie door de straten van Gulpen te trekken met het Allerheiligste. Toch willen we deze dag niet zomaar voorbij laten gaan.

Als we niet met Allerheiligste naar de mensen toe kunnen gaan, willen we de mensen uitnodigen om naar het Allerheiligste in de kerk te komen! Na de H.Mis, die op deze dag om 09.30 uur zal zijn, zal het Allerheiligste uitgesteld worden op de hoge troon van het hoogaltaar, tot 13.00 uur. Het is een ruime periode, zodat velen de kerk binnen kunnen lopen om het Allerheiligste Sacrament te aanbidden. Uiteraard met inachtneming van de regels tegen de verspreiding van het coronavirus!

Naast momenten van stilte, zal er gebeden en gezongen worden. 

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑