Actie Huispaaskaarsen

Bij het schrijven hiervan is Kerstmis nauwelijks achter de rug. Maar intussen zijn de voorbereidingen voor Pasen al in volle gang!

We beseffen dat in de onzekerheid van deze tijd veel voorbereidingswerk voor niets kan zijn, maar hoe het ook mogen zijn, we kunnen altijd een beetje “paassfeer” in huis halen!
Daarom zal in onze parochies dit jaar een actie ‘Huispaaskaarsen’ plaatsvinden. U kunt een paaskaars in huisformaat bestellen via het parochiekantoor in Gulpen, of het parochiecentrum in Wijlre.

Er zijn die verschillende formaten verkrijgbaar, elk met een andere afbeelding. U ziet op de foto de verschillende afbeeldingen: het Kruis met het Lam Gods, de Verrezen Christus en de levensboom.

De huispaarkaarsen zullen gewijd worden tijdens de paaswake en aansluitend kunt U deze afhalen. Hopelijk kunnen we op deze wijze een beetje van het Paaslicht laten schijnen in onze huizen.

Eeuwfeest St.Petruskerk Gulpen

Op 5 oktober 2024 is het precies 100 jaar geleden dat de Sint Petrus kerk officieel werd ingezegend. Alhoewel dit jubileum (en de feestelijkheden daaromtrent) nog enkele jaren op zich laten wachten, is een werkgroep op verzoek van de parochie alvast begonnen met de voorbereidingen voor de totstandkoming van een jubileumboek over de kerk en de parochie. De werkgroep wordt gevormd door Fons Meijs van Heemkundevereniging Galopia, kunsthistoricus Sander van Daal, provinciearchivaris Boy Gerrits en Wesley Jongen.
Naast luisterrijke verhalen en wetenswaardigheden over de rijke kerkgeschiedenis van ons dorp, zal er in het jubileumboek ook voldoende ruimte zijn voor fotomateriaal van de afgelopen 100 jaar. We willen hiervoor graag een beroep doen op u. Dus, heeft u fotomateriaal met betrekking tot de Sint Petruskerk en wilt u dit met ons delen, gelieve dan contact met ons op te nemen. Foto’s kunnen worden aangeleverd bij het parochiecentrum, alwaar wij deze bestanden kunnen inscannen. Digitale fotobestanden kunnen worden aangeleverd bij Wesley Jongen (wesleyjongen@hotmail.com). 

Namens de werkgroep alvast hartelijk dank voor uw medewerking,

Wesley Jongen

In het begin…

Nu de kerken zo minimaal bezocht mogen worden, hieronder het evangelie van de Hoogmis van Kerstmis genomen uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes:

In het begin was het Woord
en het Woord was bij God
en het Woord was God.
Dit was in het begin bij God.
Alles is door Hem geworden
en zonder Hem is niets geworden
van wat geworden is.
In Hem was leven
en dat leven was het licht der mensen.
En het licht schijnt in de duisternis
maar de duisternis nam het niet aan.
Er trad een mens op, een gezondene van God;
zijn naam was Johannes.
Deze kwam tot getuigenis,
om te getuigen van het Licht
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
Niet hij was het Licht
maar hij moest getuigen van het Licht.
Het ware Licht
dat iedere mens verlicht
kwam in de wereld.
Hij was in de wereld;
de wereld was door Hem geworden
en toch erkende de wereld Hem niet.
Hij kwam in het zijne,
maar de zijnen aanvaardden Hem niet.
Aan allen echter die Hem wel aanvaardden,
aan hen die in zijn Naam geloven
gaf Hij het vermogen kinderen van God te worden.
Zij zijn niet uit bloed
noch uit begeerte van het vlees
of de wil van een man,
maar uit God geboren.
Het Woord is vlees geworden
en heeft onder ons gewoond.
Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,
zulk een heerlijkheid
als de Eniggeborene van de Vader ontvangt,
vol genade en waarheid.
Wij hebben Johannes’ getuigenis over Hem toen hij uitriep:
„Deze was het van wie ik zei:
Hij die achter mij komt is vóór mij,
want Hij was eerder dan ik.”
Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen;
genade op genade.
Werd de Wet door Mozes gegeven,
de genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus.
Niemand heeft ooit God gezien;
de Eniggeboren God
die in de schoot van de Vader is,
Hij heeft Hem doen kennen.

Nachtmis 24 december 2020

De nachtmis van dit jaar, die in lijn met de corona richtlijnen in besloten vorm is opgedragen, is hier te volgen:

De lezingen van de nachtmis zijn:
1e lezing: Jes. 9, 1-3, 5-6
2e lezing: Titus 2, 11-14
Evangelie: Luc. 2, 1-14

Hartelijke dank voor de muzikale opluistering, aan
Jaap van Soolingen (orgel)
Tim Nicolaije (cantor)
Evelien Jongen (klarinet)
Angela Diana (klarinet)
Roman Diana (trompet)
Pedro Bleser (trompet)

Deze opname is ook rechtstreeks op het Vimeo kanaal van de parochie te zien: https://vimeo.com/user110794189


Geen publieke vieringen op kerstavond – Nachtmis alleen on-line

Vanwege de aangescherpte regels gaan de activiteiten op kerstavond en de Nachtmissen niet door. Er zullen dus géén toegankelijke vieringen zijn.

Het is wel mogelijk om on-line de nachtmis mee te volgen vanaf 23.00 uur, deze zal ook de dagen daarna nog te zien zijn.

Openstelling kerken:
De kerk van Gulpen is op 24 december open tot 18.00 uur voor een persoonlijk bezoek. De kerk van Wijlre is op kerstavond 24 december open van 16.00 tot 19.00 uur.

H. Missen 1e en 2e kerstdag:
De H. Missen in de ochtend van eerste en tweede kerstdag gaan wel door, maar zijn alleen toegankelijk na aanmelding. Op dit moment is aanmelden voor deze H. Missen al niet meer mogelijk omdat het maximum aantal van 30 reeds bereikt is.

Extra vieringen:
Om U zoveel mogelijk gelegenheid te bieden toch op deze dagen de H. Mis bij te wonen, zijn er twee extra vieringen waarvoor U zich nog kunt aanmelden op de gebruikelijke manier:

Tweede kerstdag 17.30 uur H. Mis in St. Gertrudiskerk Wijlre
Zondag 27 december 17.00 uur in H. Petruskerk Gulpen

50 Kratten voor de voedselbank


De actie voor de voedselbank in Wijlre en Gulpen die tot 5 december liep heeft maar liefst 50 kratten voedsel opgeleverd. Hartelijke dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen.
In de periode tot Kerstmis zal het inleverpunt achter in de kerk in Gulpen nog openblijven. Mocht u dus nog een bijdrage willen doen, dan kunt U die overdag als de kerk open is naar de kerk brengen en op de tafel achterin plaatsen.

Gewilde artikelen zijn bijvoorbeeld: pasta, bakolie/olijfolie, rijst, blikgroente, blikken vlees, houdbare zuivel in pakken, koffie en thee, aardappelpuree in pakken, houdbaar broodbeleg (jam, hagelslag, stroop), vruchtensap in pakken en maandverband.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑