Regels per 1 juli soepeler; aanmelden voor vieringen blijft nodig!

Versoepeling

De regels rondom Covid-19 worden steeds ruimer. Ook de nederlandse kerkprovincie heeft het protocol per 10 juli verruimd. Er geldt nu geen maximaal aantal deelnemers aan vieringen meer, zolang er wel aangemeld wordt en een afstand van 1.5 meter kan worden gehandhaafd.
Wij verzoeken U daarom ook vriendelijk maar toch dringend om te blíjven aanmelden als U naar de H. Mis komt.

Aanmelden

In Gulpen kan aanmelden bij het parochiekantoor, 043-4501226, bij deken Bronneberg, 06-2332 5938 en bij mevr. Ellen Jongen- Badenbroek, 043-043-4501048.

In Wijlre kan dat bij Mevr. Annie Huveneers, telefoon nummer 043-4502261 (bij voorkeur na 18.00 uur ’s avonds ).

Bent U er bijvoorbeeld elke zondag, dan kunt U zich ook vast aanmelden en staat U met één telefoontje voor ieder weekend genoteerd.

Verdere informatie

Het nieuwe PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN (10 juli 2020) en andere informatie is op de website van RKKerk.nl te vinden.

H. Mis zondag 28 juni – 13e zondag door het jaar

De. H. Mis van zondag 28 juni, opgedragen in de St. Petruskerk in Gulpen kunt U hieronder mee volgen.
Aangezien de Covid-19 maatregelen vanaf juli weer verder versoepeld worden zijn we niet meer gebonden aan maximaal 30 deelnemers. Dit is dan ook de laatste H.Mis die online wordt geplaatst. U bent allen weer van van harte welkom in de kerk!

De lezingen van vandaag:
1e lezing: 2 Kon. 4,8-11.14-16a
2e lezing: Rom. 6, 3-4.8-11
Evangelie: Mat. 10, 37-42.

“Heer, herinner U de namen…”

Vieringen op 4 juli in het teken van overledenen in Corona-tijd

Tijdens de afgelopen weken en maanden hebben vele families nauwelijks of geen afscheid kunnen nemen van hun geliefde overledene. De uitvaart moest immers in heel beperkte kring plaatsvinden.

Nu de liturgische vieringen weer mogelijk zijn met onbeperkt aantal bezoekers (mits de afstand bewaard wordt), willen we in onze parochies deze dierbaren bijzonder gedenken en de nabestaanden nabij zijn.

Daarom zullen de viering van zaterdag 4 juli zowel in Wijlre als in Gulpen in het teken staan van hen, van wie we in de afgelopen periode afscheid moesten nemen. Hun namen zullen worden genoemd, en een kaars ontstoken bij het kruisje van de uitvaartmis.

Indien er voor een dierbare geen uitvaartmis heeft plaatsgevonden maar de nabestaanden alsnog wensen dat de naam genoemd wordt, een kruisje gemaakt en een kaarsje ontstoken, kunnen zij uiteraard contact opnemen met de pastoor.

Alternatief voor Bronk in Gulpen op zondag 5 juli 2020

Vanwege de geldende maatregelen tegen het coronavirus is het niet toegestaan om, zoals gewoonlijk, in processie door de straten van Gulpen te trekken met het Allerheiligste. Toch willen we deze dag niet zomaar voorbij laten gaan.

Als we niet met Allerheiligste naar de mensen toe kunnen gaan, willen we de mensen uitnodigen om naar het Allerheiligste in de kerk te komen! Na de H.Mis, die op deze dag om 09.30 uur zal zijn, zal het Allerheiligste uitgesteld worden op de hoge troon van het hoogaltaar, tot 13.00 uur. Het is een ruime periode, zodat velen de kerk binnen kunnen lopen om het Allerheiligste Sacrament te aanbidden. Uiteraard met inachtneming van de regels tegen de verspreiding van het coronavirus!

Naast momenten van stilte, zal er gebeden en gezongen worden. 

H. Mis 14 juni – Sacramentsdag

Op het Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus kunt U de H. Mis, opgedragen in de St. Petruskerk, hier meebidden.

De lezingen van de dag zijn:
1e lezing: Deut. 8, 2-3.14b-16a.
2e lezing: Kor. 10, 16-17.
Evangelie: Joh. 6, 51-58.

Vanaf dit weekend is het weer mogelijk om de H. Communie te ontvangen, met wat aanpassingen om ieders gezondheid in acht te nemen. Deelnemen aan de H. Mis in de kerk is ook weer mogelijk, U bent weer van harte welkom. Daarvoor geldt nog dat aanmelden nodig is. Zie onder ‘Wij gaan weer open!’ voor meer informatie hierover.

Rondgang in Wijlre op processiezondag

Vanochtend zijn we door Wijlre rond gegaan met het Allerheiligste in ons midden, samen met vertegenwoordigers van harmonie, schutterij en zangkoor. Een Bronk zoals we die kennen is op dit moment natuurlijk niet mogelijk, maar ingetogen en waardig konden we op afstand nabij zijn.
Zieken zijn gezegend met het Allerheiligste. Ontroerende en intieme momenten.

Op de facebook pagina van de St. Gertrudisparochie zijn korte sfeerimpressies geplaatst van de rondgang in de nieuwe buurt en van de terugkeer bij de kerk onder het luiden van de klokken.

Sfeerimpressie van de rondgang met het Allerheiligste door de nieuwe buurt.

Posted by St. Gertrudisparochie Wijlre on Sunday, June 7, 2020

Bij terugkomst van de rondgang door Wijlre in de kerk luiden de klokken.

Posted by St. Gertrudisparochie Wijlre on Sunday, June 7, 2020

H. Mis 7 juni

Op de dag dat de Bronk in Wijlre zou uittrekken, kunt U de H. Mis opgedragen in de St. Gertrudiskerk hier meebidden.


Na de H. Mis is er een korte rondgang gehouden met het H. Sacrament door enkele straten, om toch op deze manier Christus tegenwoordig te stellen.

De lezingen van de dag:
1e lezing: Exodus 34, 4b-6.8-9
2e lezing: Kor. 13, 11-13
Evangelie: Joh 3, 16-18

Gebed voor de Geestelijke Communie:
Mijn Jezus, ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik niet de communie daadwerkelijk  kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.
Amen

Jij schittert….!

De communicanten van dit jaar hebben, zo jong als ze zijn, de invloed van de corona crisis heel concreet gevoeld. In Gulpen op 3 mei, in Wijlre op Pinksterzondag 31 mei ging het allemaal niet door en werd de dag van hun eerste H. Communie een gewone zondag…

Wij leven met hen mee, en met hun families die zich verheugd hadden en al veel voorbereidingen hadden getroffen. Deken Bronneberg heeft op deze dag aan de kinderen thuis een kleine attentie gebracht, om te laten zien en voelen dat er aan hen gedacht wordt, dat in de parochies voor hen gebeden wordt en dat we ons verheugen op die dag in de toekomst waarop ze toch hun 1e H. Communie zullen doen.

H. Mis 31 mei – Pinksteren

De H. Mis van het hoogfeest van Pinksteren, opgedragen in de St. Petruskerk kunt U hier meevieren:

De lezingen van de dag zijn:
1e lezing: Hand.2, 1-11
2e lezing: 1 Kor. 12, 3b-7.12-13
Evangelie: Joh. 20, 19-23

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑