Parochie kerken

Gulpen & Wijlre

Sint Petrus biografie

Simon bar Jona ('Simon, zoon van Jona'), zoals Petrus oorspronkelijk genoemd werd, was een joodse visser aan het Meer van Tiberias. Hij leefde samen met zijn broer Andreas van de visvangst. Simon had samen met Andreas een gewoon leven. Toen Jezus van Nazareth op zoek ging naar leerlingen, vond hij al gauw Andreas. Volgens het evangelie sprak Jezus tot beiden, op het meer: "Kom achter Mij aan, en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken."

Volgens het Evangelie volgens Lucas antwoordde Petrus hem: "Ga weg van mij, Heer, ik ben een zondig mens!"

Jezus wist Simon al gauw te overtuigen, en deze vertrouwde Jezus en liet zijn vissersboot achter. Jezus besloot Simon vanaf dan Kefas te noemen, wat rots betekent (in het Grieks Petros). Hoewel Simon zich nietig voelde bij zijn roeping, zou hij later – vooral in de katholieke traditie – de eerste der Apostelen worden genoemd en de eerste plaatsbekleder van Christus worden.

Relatie met Jezus
Petrus begeleidde Jezus gedurende diens hele openbare leven – geen andere apostel komt in het evangelie zo vaak voor – waarbij hij soms uit naam van alle apostelen het woord voerde, zoals in de centrale tekst over zijn zending, het zestiende hoofdstuk van Matteüs.

De mens Petrus
Hij was volgens het evangelie een doorsnee-man, met veel menselijke kenmerken zoals koppigheid en eigengereidheid, maar hij was ook vol enthousiasme en ijver voor de zaak van Jezus. Hij was de enige mens die over het water naar Jezus liep, maar ook, in twijfel, wegzonk. Hij was getuige van de verheerlijking van Jezus op de berg Tabor (Transfiguratie). Tijdens de voetwassing verbood hij koppig Jezus om zijn voeten te wassen, maar toen Jezus zei dat hij anders niet bij hem zou kunnen horen, vroeg Petrus spontaan dat dan niet alleen zijn voeten, maar ook zijn handen en hoofd gewassen zouden worden. Petrus viel telkens in slaap nadat hij Jezus gevolgd was naar het hof van Getsemane toen deze vlak voor zijn gevangenneming tot God wilde bidden.

Petrus tijdens de arrestatie van Jezus
Petrus verdedigde zijn meester en probeerde diens arrestatie te verhinderen. Hij nam een zwaard en hakte het oor af van een slaaf van de hogepriester. Johannes vermeldt dat die slaaf Malchus heette. Jezus vermaande Petrus, die na de gevangenneming op een afstand bleef. In Jeruzalem aangekomen beweerde hij dat hij Jezus niet kende, wat hij zich pas realiseerde toen hij een haan hoorde kraaien. Eerder die avond had Jezus dit voorspeld toen Petrus gezworen had dat hij Jezus nooit zou afvallen.

Drie of zes keer verloochend
In elk evangelie staat dat Jezus zijn discipel waarschuwde ("vannacht voor de haan kraait zul je mij drie keer verloochenen") en dat Petrus inderdaad drie keer zei dat hij zijn Heer niet kende ("verloochende"). Een vergelijking van de evangeliën toont dat Jezus Petrus twee keer waarschuwde en dat Petrus zes keer zijn Heer verloochende. Bovendien kraaide de haan twee keer.

Sint Petrus
Sint Petrus