Kerkbestuur Wijlre

Voorzitter
Pastoor Bronneberg 

Vicevoorzitter
Dhr. K. Donners (06-22290092)
Secretaris
Mevr. A. Huveneers-Franssen 
Penningmeester
Mevr. C. Van Wersch-Huynen
Leden
Dhr. R. Grooten 
Dhr. J. vd Hove  (06-40174407, kerkhofbeheerder)

Kerkbestuursleden zijn bereikbaar via het parochiekantoor, 043-4500008 of door een mail-bericht naar gertrudis@hetnet.nl

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑