Priesterwijding kapelaan Vins Siju

De priesterwijding van kapelaan Siju in de kathedraal van Kottar, Tamil Nadu, India is op zondag 24 april lokale tijd 17.30 uur. Dat is hier live te volgen om 14.00 uur nederlandse tijd:

Kapelaan Siju zal bij zijn terugkeer in Nederland ook de eerste H. Mis opdragen op 29 mei in Eys.

Beloken Pasen ?!

Beloken Pasen is de eerste zondag na Pasen. Vanwaar die naam? En waarom wordt de dag ook Witte Zondag genoemd?

 • ‘Beloken’ is het voltooid deelwoord van het werkwoord ‘beluiken‘: (af)sluiten. Met Beloken Pasen wordt de paasweek (‘het paasoctaaf’, acht dagen vanaf Pasen) afgesloten.
 • In het Jubeljaar 2000 riep paus Johannes Paulus II deze dag uit tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.
 • In het Latijn heet Beloken Pasen Dominica in albis (zondag in het wit), een verwijzing naar witte doopkleren van de doopleerlingen. Vroeger droegen christenen die op de paasnacht waren gedoopt acht dagen lang een wit kleed, symbool van hun nieuwe geboorte. In Duitsland wordt Beloken Pasen daarom vaak Witte Zondag genoemd.
 • In het Engels luidt het Quasimodogeniti Sunday, letterlijk: Zoals pasgeborenen. Dit is een verwijzing naar de eerste woorden van de bijbeltekst:
  Weest als pasgeboren kinderen begerig naar de geestelijke, onvervalste melk, die u wasdom zal schenken ter zaligheid. Gij hebt immers al geproefd van de zoetheid des Heren. (1 Petrus 2,2-3).
 • De klokkenluider van Notre Dame uit het gelijknamige boek van Victor Hugo krijgt de naam Quasimodo omdat hij op Beloken Pasen te vondeling is gelegd.
 • J.S. Bach schreef voor Beloken Pasen de cantate Halt im Gedächtnis Jesum Christ
 • In de bijhorende evangelietekst (Joh 20, 19-31) lezen we dat een week na Pasen ook de apostel Thomas zijn intussen spreekwoordelijke scepsis laat varen – door Caravaggio zo aanschouwelijk verbeeld in De Ongelovige Thomas. Jezus’ antwoord luidt ietwat laconiek:
  Omdat ge mij gezien hebt gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben. (Joh 20,29)
 • Lees verder ->

  Etappe 8: Eindklassement

  Aan het einde van de ronde kan het klassement worden opgemaakt. De winnaars zijn bekend en dragen truien van allerlei kleuren.

  De winst van onze ronde, met de finish in Mechelen, zit niet in een kleurrijke trui, maar in de solidariteit met anderen, die toeneemt door het samen onderweg zijn en het gezamenlijk halen van de eindstreep. De prijs van onze ronde is het vuur van vreugde en van hoop. De ronde is voorbij, nu is het Pasen. Het nieuwe leven begint. Lees verder ->

  Pasen: Gods liefde die overwint…

  Terwijl we de oorlog van corona nog niet hebben verwerkt, worden we al geconfronteerd met de volgende oorlog. Zelfs wanneer deze ver weg in alle hevigheid woedt, ontkomen wij er niet aan hier ook mee geconfronteerd te worden. Dagelijks zien we beelden of horen we berichten over bombardementen, vernietiging of vluchtende mensen op zoek naar een beetje veiligheid. Machteloos moeten we toezien hoe leiders het spoor bijster raken!
  Tegelijkertijd zien we hoe nationale en internationale acties worden opgezet om de eerste nood proberen te verlichten. Hoopvol zien we hoe deze oorlog mensen verenigt. Plotseling is het klagen over de coronagevolgen verstomd en zet men zich in om mensen te helpen.
  Uitkijkend naar het Paasfeest, mag de hoop ons aanzetten dat kwaad niet het laatste woord zal hebben, maar dat wij ons inzetten voor meer rechtvaardigheid. Het nieuwe leven, Gods liefde, overwint iedere vorm van haat of geweld. God laat de mens immers niet in de steek! Hier mogen wij van getuigen, door concrete daden van naastenliefde.
  Dan zal Pasen werkelijk het feest zijn van een nieuw leven.
  Namens de kerkbesturen wens ik u en uw dierbaren, een Zalig Paasfeest toe. Lees verder ->

  Etappe 7: Rustdag

  Vandaag houden wij een rustdag bij het kapelletje in Terziet. Een moment om de accu op te laden.

  Een rustmoment in ons leven is ook een ontmoeting met God in het sacrament van boete en verzoening. God zoekt ons op in onze kwetsbaarheid, wij mogen ons laten zien met onze fouten en Hij wil ons een diepe innerlijke rust en vrede geven. Lees verder ->

  Etappe 6: Voeding voor de race

  In de etappe met aankomstplaats Slenaken horen we over de benodigde voeding voor de race. Voedsel is cruciaal voor de renners om goed te presteren, en dat geldt ook zo voor ons eigen leven. We kennen en herkennen het gevoel van energie die opraakt, soms sneller dan verwacht.

  Een rijke bron van geestelijk voedsel vinden wij bij God. In zijn woord toont Hij zich aan ons als het levende brood, wat de diepste honger stilt. Een antwoord op onze hunkering naar liefde. Lees verder ->

  De Weg van de Goede Week

  Palmzondag
  Groene tak voor op het kruis, breng Jezus’ levensverhaal in ons huis! De dagen dat we jubelen, net zoals in die stoet op Palmzondag. De dagen dat we feesten, net zoals aan die tafel op Witte Donderdag. De dagen dat we treuren, net zoals bij het kruis op Goede Vrijdag. De dagen dat we hopen, net zoals aan ‘t open graf op Pasen. Wat het leven ons ook brengt: laat het ons samen doorleven in Jezus’ geest! Lees verder ->

  Kapelaan Siju wordt tot priester gewijd

  Sinds enkele maanden is kapelaan Siju werkzaam in de parochies van ons cluster. Momenteel nog als diaken, maar op zondag 24 april a.s. zal hij tot priester worden gewijd in zijn bisdom in India. Opdat ook wij deelgenoot kunnen zijn van dit feestelijk moment, zal deze viering uitgezonden worden via een live stream. Deze kunt u via onze website volgen. Zodra er meer duidelijkheid is over tijdstip van de viering, zullen we u informeren via deze website.
  Bij terugkomst in Nederland zal kapelaan Siju zijn eerste H. Mis opdragen in de kerk van Eys, en wel op zondag 29 mei a.s. Meer informatie hierover zullen we u brengen via het parochieblad van mei en de websites van de diverse parochies in ons cluster.
  Laten we in de komende dagen bijzonder bidden voor kapelaan Siju, opdat hij Gods zegen mag ervaren in zijn leven als priester Lees verder ->

  Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

  Omhoog ↑