50 Kratten voor de voedselbank


De actie voor de voedselbank in Wijlre en Gulpen die tot 5 december liep heeft maar liefst 50 kratten voedsel opgeleverd. Hartelijke dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen.
In de periode tot Kerstmis zal het inleverpunt achter in de kerk in Gulpen nog openblijven. Mocht u dus nog een bijdrage willen doen, dan kunt U die overdag als de kerk open is naar de kerk brengen en op de tafel achterin plaatsen. Lees verder ->

‘Kerken in het rood’

Om aandacht te vragen voor godsdienstvrijheid en voor hen, die omwille van hun geloof vervolgd worden, stonden op woensdag 25 november de kerken in Gulpen en Wijlre in de rode schijnwerpers.

Kerstmis voor de kinderen

Door de aangescherpe maatregelen per 15 december gaan onderstaande activiteiten niet meer door.

De gezinsvieringen met kerstspel op Kerstavond zullen in Wijlre en in Gulpen dit jaar vervallen, maar in beide kerken is een ander aanbod voor gezinnen:  Lees verder ->

Hubertusmis 7 november 2020

In een besloten kring werd deze morgen de H. Mis opgedragen ter ere van de H. Hubertus. Hieronder kunt u de viering mee volgen.

We wensen U toe dat de woorden, de gebeden en de klanken die ten gehore werden gebracht onze verbondenheid met elkaar stem en vorm zullen geven. Zoals het Hubertusbrood dat gezegend werd een uitdrukking is van zorg voor armen en behoeftigen, zo verwijst het tegelijkertijd ook naar God, die in Jezus ons levend brood wil zijn en ons wil voeden en beschermen op onze levensweg. Voedsel dat ons op onze beurt aanzet tot daden van naastenliefde en verbondenheid. Lees verder ->

Hubertusdag anders

De ondernemersvereniging ‘Samenwerking en Promotie Kern Gulpen, het bewonersnetwerk, de parochie St. Petrus en harmonie St. Petrus hebben de handen in elkaar geslagen en proberen in goede samenwerking op een passende manier vorm te geven aan ‘Hubertusmarkt anders’.
De traditionele Hubertusmis in de St. Petruskerk gaat door, met een maximum van 30 deelnemers en alleen toegankelijk na aanmelding.
Deze H. Mis zal vanaf 14.00 uur hier op de website van de parochie en op ons Vimeokanaal te zien zijn. Een koperensemble van harmonie St. Petrus zal spelen, cantor Tim Nicolaije en organist Chris Wouters zorgen voor verdere muzikale omlijsting. Ook wordt het Hubertusbrood gezegend. De ondernemersvereniging heeft een actuele Hubertusfilm voorbereid die via social media te volgen zal zijn. Diverse acties van de winkeliers verspreid over deze periode, en de boom van verbondenheid op de Markt geven verder vorm aan een bijzondere Hubertusdag in een bijzondere tijd. Lees verder ->

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑