Ziekendag 2022

Op zaterdag 3 september is de jaarlijkse ‘Ziekendag Gemeente Gulpen’. De middag zal dit jaar plaatsvinden in het gemeenschapshuis in Partij-Wittem. Na de Eucharistieviering van 13.30 uur, is er een gezellig samenzijn.

Zaterdag 10 september staat de ‘ziekendag’ centraal in Wijlre. In samenwerking met de paus Franciscusgroep, zal er in ‘t Wielderhoes om 13.30 uur een H. Mis gevierd worden en aansluitend nog een gezellige middag. Lees verder ->

Fotoverslag Maria Hemelvaart

Het was een prachtige morgen, met slechts een klein drupje regen uit wolken die vooral de zon wat tegenhielden. De H. Mis op de berg werd druk bezocht.

Met veel dank aan alle medewerkers van het Maria Comite, de parochievrijwilligers en het koor.
Dank voor de foto’s aan Pierre Defesche van Envida, geplaatst met toestemming. Lees verder ->

Bezoek eens een kerk…

Gaat u de komende dagen nog op vakantie? Of, blijft u gewoon thuis? Bezoek eens een kerk… Neen, niet zomaar als een toeristische attractie, maar durf een stil te worden en na te denken over de betekenis van alles wat u ziet. Stap voor stap! Enkele gedachten… U staat voor de hoofddeur. Verwijst naar de zichtbare uitnodiging van God, gericht tot ieder mens, om binnen te komen en Zijn aanwezigheid op het spoor te komen. Een kerk binnengaan is dan ook: de Heer in jezelf te laten binnenkomen. Het ‘portaal’ is de overgang van de buitenkant naar de binnenkant. Het was de plaats waar de doopleerlingen zich verzamelden om – tijdens de paasnacht – te worden opgenomen in de kerkgemeenschap. Vlakbij het portaal staat de doopvont en het wijwater, waar christenen het kruisteken mee maken om te herinneren aan het feit dat ze christen zijn. Eenmaal binnen zien we de grote ruimte. Vele kerkgebouwen hebben al eeuwenlang, generaties na generaties, mensen ontvangen in vreugde of verdriet. De architectuur van het gebouw is vaak bepaald door de creativiteit van de bouwers. Maar het grondplan van de meeste kerken doen denken aan een kruis: groot
middenschip met twee zijbeuken. Teken van het lijden, dood en verrijzenis van Christus. De meeste kerken zijn ‘georiënteerd’, dat wil zeggen, gericht op het oosten; de plaats van de opkomende zon. Symbool bij uitstek van de opgestane Christus, de belofte van nieuw leven. Je maakt zo, op symbolische wijze een tocht van duisternis, naar licht, van dood naar leven!

Op uw tocht zullen de ogen ongetwijfeld aangetrokken worden door ‘vensters van licht’. Schitterende gebrandschilderde ramen met de afbeelding van Bijbelse taferelen, uit het leven van Jezus, maar ook van heiligen. Op de pilaren zien we twaalf geschilderde kruisen, verwijzend naar de twaalf apostelen, de twaalf stammen van Israël en aan de twaalf zalvingen die de bisschop uitvoert bij de kerkwijding. Vooraan in de kerk, op een hoger gelegen deel ziet u de belangrijkste elementen: het altaar en de lezenaar (ambo). Daar wordt eucharistie gevierd. Daar ontmoet de kerkgemeenschap haar God: in het Woord en in het Brood. Daar wordt de grenzeloze liefde van God zichtbaar. Ergens in die omgeving ziet u ook het ‘tabernakel’. Een kleine kluis, waar de geconsacreerde hosties in worden bewaard. Een kleine olielamp duidt op de aanwezigheid van het H. Sacrament. Dat wil zeggen: Jezus Christus is blijvend aanwezig
onder Zijn mensen. Op deze wijze zal het bezoek een ware ontdekkingstocht zijn, een verrijking van uw vakantie. Lees verder ->

575 Jaar Heiligdomsvaart Susteren

Met een jaar vertraging vanwege de coronapandemie vindt deze zomer in Susteren weer de Heiligdomsvaart plaats. Van 26 augustus tot en met 11 september staat het stadje in het teken van de verering van de relieken van heiligen die meer dan duizend jaar geleden in Susteren hebben geleefd. Ook wordt het openluchtspel ‘Weerlicht der eeuwen’ opgevoerd. Het motto van de heiligdomsvaart 2022 luidt: ‘Komt en ziet’. Lees verder ->

Zegening van de Kroedwusj

In de tiende eeuw ontstond een vaste gewoonte om op 15 augustus een boeket van zeven (met de hand geplukte) kruiden en bloemen te zegenen. In Limburg de ‘kroedwis’ of ‘kroedwusj’ genoemd. Op vele plaatsen bestaat deze traditie nog steeds en worden de boeketten op of rond deze dag gezegend. De samenstelling kan verschillen naar plaatselijk gebruik: naast twee soorten granen, zijn er twee soorten onheil-werende kruiden (bijvoorbeeld Alsem, Sint Janskruid) en twee soorten geneeskrachtige kruiden (witbloeiend duizendblad, boerenwormkruid, kamille, valeriaan) en een alnoottak (weert insecten en het schijnt dat de bliksem nooit inslaat in een notenboom). Aan de kruidenbos wordt een blauw lint van zeven el bevestigd. De ‘kroedwis’ krijgt een plaats in huis en vaak ook in de stal bij de dieren. Bij noodweer wordt een beetje van de kruidenbos op de kachel verbrand. Lees verder ->

Heilige Maria,
die het leven vol vragen
welkom heeft geheten,
we komen tot u en bidden om eerbied
voor het wonder van het leven.

Heilige Maria,
die bij Jezus aan het kruis zijt gebleven,
wees genadevol nabij
aan allen die wachten en waken,
die het ergste vermoeden en vrezen.

Heilige Maria,
moeder ons door Jezus gegeven,
sterk en zegen de velen
die het bedreigde leven
in bescherming nemen.

Heilige Maria,
nooit van uw roeping afgeweken,
bewaar ons hart in vrede
als het onverwachte onbegrijpelijk
ons leven komt tekenen.

Heilige Maria,
moeder van het leven,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur
van het keren van het leven. Lees verder ->

Maria Tenhemelopneming


Op 15 augustus vieren we in de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Dit is het belangrijkste Mariafeest van het jaar en één van de oudste Mariafeesten. Het wordt als sinds de derde eeuw gevierd.
Op deze dag vieren we dat Maria met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen. In sommige landen spreekt men over de ‘ontslaping van Maria’. Anders gezegd: we vieren dat Maria als het ware wakker wordt in de hemel. Met Maria Tenhemelopneming begint een periode van 30 dagen waarin ook andere Mariafeesten worden gevierd: Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september), de heilige Naam van Maria (12 september) en O.-L.-Vrouw van Smarten (15 september). Lees verder ->

DE koffiepunten – resultaat actie Lionsclub

In december werd er ook in onze kerken een actie gehouden door de Lionsclub Maastricht, door koffiepunten van DE in te zamelen voor de voedselbank. Onlangs ontvingen we een kort verslag van het resultaat. Dit kunnen we u niet onthouden.

In deze periode werden er in totaal 92 miljoen punten verzameld door heel Nederland. Deze actie was goed voor in totaal 188 duizend pakken koffie die aangeboden werden aan Voedselbank Nederland. Vervolgens verspreid over de verschillende afdelingen en uitdeelpunten van de voedselbank.
Een geweldig resultaat dus! En ook dit najaar willen de parochies wederom meedoen aan deze actie. U kunt daarom alvast de DE-punten sparen. Lees verder ->

Marialint verbindt 110 Limburgse kapelletjes met elkaar


Een aantal bedevaartsoorden in Limburg heeft de handen ineengeslagen en een lint van fietsroutes langs 110 Mariakapelletjes uitgezet. Dit Marialint is dit jaar opengesteld. De routes zijn op papier en online beschikbaar. Verspreid door het Limburgse land zijn tal van grotere en kleinere Mariakapellen te vinden. Elke kapel, elke bedevaartplek heeft z’n eigen verhaal. Het Marialint verbindt die verhalen met elkaar en laat de fietser kennis maken met bekende en ook veel onbekende plekken waar Maria wordt vereerd. “Ik kan geen kapelletje langsfietsen, zonder Maria even te groeten,” zegt Nan Paffen, een van de initiatiefnemers van het Marialint. “Zelfs zonder afstappen, kun je even in gedachten gedag zeggen. Maria is voor mij gewoon een ‘magnifieke’ vrouw.”

De routes hebben verschillende lengtes. De meeste zijn als een rondtocht te fietsen, maar onderweg zijn er ook verbindingen met de volgende route te leggen, waardoor er een heel lint aan routes ontstaat en iedereen naar eigen inzicht kan kiezen hoeveel kilometers hij of zij fietst. Voor de routes is gebruik gemaakt van de fietsknooppuntenroute van de ANWB. De routes zijn bij de verschillende kapellen als folder verkrijgbaar, maar ook van diverse sites te downloaden:
Lees verder ->

Pelgrimstocht naar Lourdes


Jaarlijks trekken miljoenen pelgrims naar het Zuid Franse stadje Lourdes. Daar verscheen Maria aan een klein, eenvoudig meisje, Bernadette Soubirous. Pelgrims gaan erheen om op voorspraak van Maria hun zorgen en vreugde te brengen bij God.
Enkele jaren was het niet mogelijk om ernaar toe te gaan vanwege de coronapandemie, maar dit jaar wel. In de maand mei gingen er al pelgrims uit onze parochies en ook kapelaan Marthoma. Komende september opnieuw, dan
zullen Deken Bronneberg en kapelaan Siju er ook bij zijn. Hebt u interesse of went u informatie, neem dan contact op met het Huis voor de Pelgrim in Maastricht: www.huisvoordepelgrim.nl Lees verder ->

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑